Nyheter

Gode nyheter for Norges atomsikkerhet i revidert statsbudsjett 2019

Nyheter

Idag presenterte Regjeringen revidert statsbudsjett for 2019. Der kom det viktige nyheter for dekommisjoneringsarbeidet.

Etter nesten 70 år av reaktordrift i Norge samarbeider Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og Institutt for Energiteknikk (Ife) nå om å ta Norges forskningsreaktorer ut av drift og bygge dem ned på en trygg og sikker måte.

-Vi gjør det for barna våre og på en måte som tar vare på nødvendig kompetanse og gir Ife gode forutsetninger for å fortsette både den nukleære og den ikke nukleære forskningen, sier NNDs direktør Pål Mikkelsen.

Planleggingsarbeidet har pågått i mange år, men forutsetningene har forandret seg kraftig. Både som følge av at vi lærer mer om oppgaven og fremfor alt grunnet at ingen av forskningsreaktorene lengre er i drift og dermed er inne i transisjonsfasen mellom drift og dekommisjonering.

Virksomheter i sterk forandring er vanskelige å budsjettere og denne oppgave er intet unntak. Det er heller motsatt da internasjonal erfaring oppfordrer til å være beredt på det uventede.

-NND har en tydelig oppgave å gjennomføre dekommisjoneringsarbeidet kostnadseffektivt. En oppgave vi tar på største alvor sier Mikkelsen og fortsetter.

-Nettop derfor var det viktig å revidere opp tilgjengelige midler denne gang. Ellers hadde vi ikke hatt mulighet å gjøre annet enn å forsere prosessen kraftig, slik at risikoen for å tape kritisk kompetanse ville økt markant. Hvilket i neste trinn hadde tvunget frem dyrere og mindre gode løsninger enn hva vi kan skape nå.  

-Hos NND har vi derfor tatt imot revidert statsbudsjett med stor tilfredsstillelse. Dette viser att Regjering og Storting tar atomsikkerhet på største alvor. Sier Mikkelsen og avslutter:

-Jeg vil gi ros til Nærings- og fiskeridepartementet som daglig arbeider med dette, alle medarbeidere på Ife som lever under uvisshet og den lille gruppe som jobber her på NND. Det er bare gjennom godt samarbeid vi kan løse denne store og komplekse oppgaven vi har fått.