Fra konfrontasjon til samarbeid

NND skriver intensjonsavtale med NDA