Eksperter vurderer Norges arbeid med kjernesikkerhet, strålevern og radioaktivt avfall

Eksperter vurderer Norges arbeid med kjernesikkerhet, strålevern og radioaktivt avfall

Eksperter vurderer Norges arbeid med kjernesikkerhet, strålevern og radioaktivt avfall

Norge har invitert det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, til å vurdere kvaliteten på norske myndigheters regelverk og infrastruktur innen kjernesikkerhet, strålevern og håndtering av radioaktivt avfall.

Her er alle som er involvert i arbeidet med å vurdere kvaliteten på norske myndigheters regelverk og infrastruktur innen kjernesikkerhet, strålevern og håndtering av radioaktivt avfall. (Foto: DSA)

De to neste ukene vil et team på 20 eksperter fra ulike land gå gjennom norske lover, forskrifter og veiledere, gjøre intervjuer og være observatør på tilsyn som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) utfører.

Evalueringen teamet gjør kalles en IRRS-revisjon. IRRS (Integrated Regulatory Review Service) er et verktøy som IAEA har utviklet for å hjelpe medlemsland med å øke kvaliteten og effektiviteten på nasjonal infrastruktur og nasjonalt regelverk innen områdene atomsikkerhet, strålevern, ioniserende strålekilder, radioaktivt avfall og utslipp, transport og beredskap. Det bidrar til å styrke og forbedre effektiviteten hos strålevern- og kjernesikkerhetsmyndigheter.

Ekspert-teamet vil lage en grundig rapport med anbefalinger og forslag på hvordan forvaltningen i Norge kan styrkes ytterligere på hvert av de områdene som har blitt gjennomgått. Hovedkonklusjonene vil bli ferdig ved slutten av evalueringen, og den endelige rapporten blir klar om noen måneder.

DSA vil følge opp funnene fra IRRS-teamets rapport med en handlingsplan som det vil ta flere år å gjennomføre.