Ikke økte radioaktive verdier i Norge etter eksplosjonen i Arkhangelsk

Ikke økte radioaktive verdier i Norge etter eksplosjonen i Arkhangelsk

Ikke økte radioaktive verdier i Norge etter eksplosjonen i Arkhangelsk

Etter eksplosjonen i Arkhangelsk region i går er det ikke registrert økning i strålingsnivået på norske eller skandinaviske målestasjoner eller på målestasjonene norske myndigheter har tilgang til i Russland.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har ikke mottatt informasjon fra offisielle kilder om ulykken i Russland. DSA ble kjent med  eksplosjonen i Arkhangelsk region gjennom media torsdag.

Eksplosjonen oppsto ved testing av en jetmotor, «liquid jet engine», melder russiske myndigheter ifølge russisk media.