Trolig radioaktiv hendelse i Arkhangelsk i Russland

Trolig radioaktiv hendelse i Arkhangelsk i Russland

Trolig radioaktiv hendelse i Arkhangelsk i Russland

DSA fikk fredag ettermiddag informasjon som gjør at vi nå regner med at hendelsen i Arkhangelsk har ført til radioaktiv stråling.

Informasjonen om hendelsen kommer fra kilder som Strålevernet fester lit til. 

DSA har ikke registrert noen økning i strålingsnivået på norske målestasjoner eller på de europeiske målestasjonene vi har tilgang til. Målestasjonene vi har tilgang til i Russland viser heller ikke økte verdier, men her er informasjonen noen dager gammel.

DSA har tidligere iverksatt økt frekvens av mer avanserte målinger på stasjonene ved Svanhovd i Finnmark og Østerås i Bærum. De første målingene viser ingen unormale verdier, men analysene her fortsetter.
Eksplosjonen i Russland skal ha oppstått ved testing av en jetmotor, «liquid jet engine»,  ifølge russisk media.