Russiske myndigheter bekrefter radioaktiv ulykke i Arkhangelsk

Russiske myndigheter bekrefter radioaktiv ulykke i Arkhangelsk

Russiske myndigheter bekrefter radioaktiv ulykke i Arkhangelsk

Russiske myndigheter har bekreftet at det forrige uke var en ulykke ved testing av en ny type jetmotor som inneholder radioaktive stoffer og at flere personer er sendt til Moskva for medisinsk behandling av høye stråledoser. Fem personer fra atomenergibyrået Rosatom døde som følge av ulykken.

DSA fikk fredag den første bekreftelsen på at det hadde vært en radioaktiv ulykke i Arkhangelsk i Russland. Lørdag offentliggjorde det statlige russiske atomenergibyrået Rosatom ytterligere informasjon om ulykken.
-Vi har fremdeles ikke registrert noen økning i strålingsnivået på norske målestasjoner eller på de europeiske målestasjonene vi har tilgang til. Målestasjonene vi har tilgang til i Arkhangelsk-regionen viser heller ikke økte gjennomsnittlige døgnverdier av strålingsnivået, sier avdelingsdirektør Per Strand. 

DSA fortsetter med mer avanserte målinger på stasjonene ved Svanhovd i Finnmark og Østerås i Bærum. Målingene herfra viser ingen unormale verdier.

Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis nødvendig.