Kortvarig økning i strålingsnivået i Arkhangelsk var ikke helsefarlig

Kortvarig økning i strålingsnivået i Arkhangelsk var ikke helsefarlig

Kortvarig økning i strålingsnivået i Arkhangelsk var ikke helsefarlig

DSA er kjent med oppslagene i russisk media om økte strålingsnivåer i forbindelse med ulykken i Arkhangelsk i forrige uke. Lokale myndigheter i Severodvinsk og det russiske meteorologiske institutt melder at det skal ha vært en rask økning i strålingsnivået den 8. august som varte ca en halv time. Økningen kan ha vært opptil 20 ganger vanlig bakgrunnsnivå.

Selv om strålingsnivået økte 20 ganger i en kort periode, var dette ikke helsefarlig for lokalbefolkningen i Severodvinsk. Strålingen måtte vært mer enn 1.000 ganger høyere enn normal bakgrunn for å være helseskadelig ved et slikt kort strålingsblaff.

DSA har ikke registrert økt strålingsnivå på norske målestasjoner. DSA har lest av målinger på russiske stasjoner som rapporterer til EU-kommisjonens datasenter. Resultatene her er imidlertid gjennomsnitt for et helt døgn. Vi kunne ikke se noen økning i døgngjennomsnittet for stasjonene nær ulykkesstedet.