Ørsmå nivåer av radioaktivitet i luft i Finnmark

Ørsmå nivåer av radioaktivitet i luft i Finnmark

Ørsmå nivåer av radioaktivitet i luft i Finnmark

Ørsmå mengder av radioaktivt jod i luft ble målt på vår luftfilterstasjon på Svanhovd i Finnmark. Nivået som er påvist er svært lavt, og utgjør ingen risiko for mennesker eller miljø.

Prøven ble tatt i tidsrommet 9.–12. august 2019. Måleresultatet er sammenliknbart med tidligere målinger vi har gjort. Norske målestasjoner påviser radioaktivt jod rundt 6–8 ganger i året og kilden til utslippene er som regel ukjent. Dersom prøvene ikke inneholder andre radioaktive stoffer enn jod, er kilden mest sannsynlig utslipp fra produksjon av radioaktive legemidler som inneholder jod.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å fastslå om den siste målingen kan ha sammenheng med ulykken i Arkhangelsk (Kortvarig økning i strålingsnivået i Arkhangelsk var ikke helsefarlig) forrige uke.
 

Vi fortsetter intensivert overvåking og analyse.