Aktuelt

Rapport: Strategi og kostnader for dekommisjonering

Aktuelt

Jeep II reaktoren på Kjeller (bildet) og reaktoren i Halden (HWBR) er begge stengt og skal dekommisjoneres. Foto: IFE

Rapporten som er utarbeidet av DNV GL for IFE viser at det kan komme til å koste over 8,7 milliarder å dekommisjonere de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden.

Les også: Atomopprydding på Kjeller blir tre ganger dyrere enn antatt

I tillegg til kostnadsestimatet, inneholder rapporten blant annet estimat for avfallsmengder, anbefalinger for hvordan avfallet skal håndteres og anbefalinger for reaktorområdenes fremtidige bruk.

Last ned rapporten: «Konseptvalgsutredning (KVU) trinn 2 – fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg».

Illustrasjonsfoto: Reaktor