Regjeringen inviterer til møter om atomoppryddingen

Regjeringen inviterer til møter om atomoppryddingen

Regjeringen inviterer til møter om atomoppryddingen

Atomreaktorene på Kjeller og i Halden (bildet) er stengt og regjeringen har satt i gang oppryddingsarbeidet. Foto: IFE

I september inviterer regjeringen til tre informasjons- og innspillsmøter om oppryddingen etter atomreaktorene på Kjeller og i Halden, og håndtering av det norske atomavfallet.

Det første møtet skjer i Oslo (12. september), og de to neste i Halden (16. september) og Skedsmo (23. september). Halden og Skedsmo er vertskapskommuner for atomanleggene til Institutt for energiteknikk (IFE).

Møtene blir arrangert i forbindelse med regjeringens arbeid med stortingsmeldingen for atomopprydding som skal legges frem i løpet av 2020.

Staten hadde en aktiv rolle ved starten av de norske atomreaktorene, og tar en aktiv rolle i opprydding etter reaktordriften, sier regjeringen i pressemeldingen.