Aktuelt

Statsbudsjettet 2020: Godt grunnlag for atomoppryddingen

Aktuelt

Statsbudsjettet 2020 gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med oppryddingen etter norsk atomvirksomhet.

Mandag 7. oktober la regjeringen frem forslag til Statsbudsjett for 2020. – Budsjettet gir et godt grunnlag for å komme videre i oppryddingen etter norsk atomvirksomhet, sier direktør Pål Mikkelsen i NND.

I 2018 ble Norsk nukleær dekommisjonering (NND) opprettet som en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. NND har ansvaret for dekommisjonering av atomanleggene i Norge, samt å finne løsninger for lagring av alt radioaktivt avfall fra atomanleggene, helsevesen og industri. Planleggingen og arbeidet vil pågå over flere tiår, og mange regjeringer fremover må bevilge penger til arbeidet.

Profilbilde av Direktør Pål Mikkelsen i NND– NND er godt fornøyd med statsbudsjettet og verdsetter den betydelige satsingen som gjøres, slik at vår generasjon kan ta ansvaret for oppryddingen. Budsjettet gir videre grunnlag for å opprettholde sikkerhet, kompetanse og fremdrift i arbeidet i 2020, sier direktør Pål Mikkelsen (bildet) i NND.

NND vil jobbe tett sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) fremover. Atomanleggene eies og driftes pr. idag av IFE, og det planlegges for at NND etterhvert tar over ansvaret.

 

Last ned hele budsjettet:

Statsbudsjettet 2020 (NFD kap. 907 post 01, 21, 30)
Statsbudsjettet 2019 (NFD kap. 907 post 01)

Illustrasjonsfoto: Reaktor