Tilskudd over atomhandlingsplanen

Tilskudd over atomhandlingsplanen

Tilskudd over atomhandlingsplanen

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø i tillegg til norske næringsinteresser.