Aktuelt

NND knytter til seg utenlandske eksperter

Aktuelt

NND og AINS Group signerte samarbeidsavtale i NNDs lokaler i Halden 20. januar. Fra venstre: Toivo Wanne (BGE TEC), Suvi Karvonen (VTT), Tmo Saanio (AINS), Pål Mikkelsen, direktør i NND og Antti Ikonen (AINS). Foto: NND/Nils Bøhmer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som oppgave å finne en trygg og langsiktig løsning for lagring av det norske atombrenselet. For å undersøke hvilke muligheter som finnes, trenger NND å knytte til seg internasjonal erfaring og ekspertise, og inngikk nylig avtaler med finsk-tyske AINS Group og franske Orano.

Etablering av nytt deponi

En av NND sine viktigste oppgaver vil være å etablere et nytt industrielt anlegg – et deponi som skal ta imot alt radioaktivt avfall i Norge for langsiktig og trygg lagring. Dette inkluderer det høyaktive langlivede atombrenselet, avfall fra dekommisjoneringen av atomanleggene og radioaktive kilder fra medisin, forskning og industri.

For å hjelpe NND med å utarbeide planer for hvordan et slikt deponi kan utvikles, inngikk NND en samarbeidsavtale med finsk-tyske AINS Group den 20. januar 2020. AINS og deres samarbeidspartnere (finske VTT og tyske BGE TEC) har lang erfaring med å utvikle og planlegge tilsvarende anlegg. Blant annet har de vært sterkt involvert i utviklingen av verdens første dyp-geologiske deponi for brukt atombrensel som nå bygges i Olkiluoto i Finland.

Skal undersøke ulike metoder for å stabilisere brenselet

Norge har om lag 17 tonn brukt atombrensel som i dag er lagret på Institutt for Energiteknikk (IFE) sine anlegg på Kjeller og i Halden. Noe av brenselet kan lagres direkte i et deponi, men 10 av de 17 tonnene er ustabilt metallisk brensel. Dette brenselet har egenskaper som kan gjøre det vanskelig å finne en trygg og langsiktig løsning for dette avfallet.

NND må blant annet undersøke om det er mulig å kjemisk behandle det metalliske brenselet for å gjøre det mer lagringsstabilt.

En metode som er foreslått i en rekke offentlige utredninger for det metalliske brenselet, er å kjemisk stabilisere det i Oranos reprosesseringsanlegg i La Hague i Frankrike. Orano er en verdensledende ekspert på reprosessering av brukt kjernebrensel og har til nå behandlet 36 000 tonn brukt brensel.

NND inngikk derfor den 6. januar 2020 en avtale med Orano, eieren av anlegget i La Hague, for å undersøke hvilke tekniske muligheter og utfordringer det medfører å eventuelt behandle det norske brenselet i Frankrike.

Fra venstre: Forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer (NND), Florence Lefort-Mary (Orano) og direktør Pål Mikkelsen (NND) signerte 6. januar 2020 en avtale med det franske selskapet Orano.
Fra venstre: Forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer (NND), Vice President Norway – Back-End Sales Department, Florence LEFORT-MARY (Orano) og direktør Pål Mikkelsen (NND) signerte 6. januar 2020 en avtale med det franske selskapet Orano. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen.

NND vil også inngå en avtale med det svenske selskapet Studsvik AB om å gjøre tilsvarende studier av en alternativ metode for å stabilisere det norske brenselet.

NND ser også på hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til å deponere alt det norske brenselet i den tilstand det er – uten at det gjøres kjemisk stabilisering.

Basert på disse studiene, og studier som disse to selskapene tidligere har utført på vegne av IFE, vil NND komme med et forslag om en helhetlig løsning for det norske brenselet

Illustrasjonsfoto: Reaktor