Aktuelt

Vi har mye å lære av andre land: Utenlandske fagfolk gir Norge råd om håndtering av radioaktivt avfall

Aktuelt

Fra venstre: CEO Sven Ordéus (SVAFO), Managing Director Dr. Thilo von Berlepsch (BGE Technology), Professor Ole Christian Lind (CERAD), CEO Ole Kastbjerg Nielsen (Dansk Dekommisjonering), Direktør Pål Mikkelsen (NND), Professor Helge Hellevang (UiO), Dr. Stratis Vomvoris (NAGRA) og Forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer (NND) møttes for første gang 5. februar på NNDs hovedkontor i Halden. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har opprettet et faglig råd som skal gi anbefalinger om dekommisjonering og avfallshåndtering basert på beste internasjonale praksis. Fagrådet møttes for første gang 5. februar, og vil være viktige rådgivere for NND i tiden som kommer.

– Miljøet i Norge med kompetanse på feltet er relativt lite, og NNDs vurdering er at vi har mye å lære av kompetanse og erfaringer fra andre land, blant annet knyttet til dekommisjonering av tilsvarende anlegg som i Norge, sier direktør Pål Mikkelsen (NND). – Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass et fagråd med bred og relevant kompetanse. Fagrådet vil bidra med både strategiske og tekniske anbefalinger og råd basert på beste internasjonale praksis, og dette vil styrke NNDs totale kompetanse i forhold til planene og strategiene vi skal lage og løsningene vi skal foreslå for dekommisjonering av anleggene, håndtering og lagring av brukt brensel og prosessen med å finne en lokalisering for det fremtidige deponiet for radioaktivt avfall.

– Vi hadde et godt og interessant møte hvor NND presenterte de norske utfordringene som vi står ovenfor. Dette inkluderer blant annet sikker oppbevaring av brukt atombrensel som er veldig ulikt vanlig standard brensel. I tillegg vil Norge om ikke lenge starte en lokaliseringsprosess for et endelig deponi for radioaktivt avfall. Dette vet vi fra internasjonal erfaring at kan være krevende og ta lang tid. Medlemmene av NND sitt faglige råd har lang erfaring og bred kunnskap om disse fagfeltene og vil være viktige rådgivere for NND i tiden som kommer, sier forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer (NND).

Fagrådet består av følgende representanter:

  • Director Strategy and Technology Adrian Simper fra UK Nuclear Decommisioning Authority (Storbritannia)
  • CEO Sven Ordéus fra AB SVAFO (Sverige)
  • Managing Director Dr. Thilo von Berlepsch fra BGE Technology (Tyskland)
  • Professor Ole Christian Lind fra CERAD – Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (Norge)
  • CEO Ole Kastbjerg Nielsen fra Dansk Dekommisjonering (Danmark)
  • Professor Helge Hellevang fra Universitetet i Oslo (Norge)
  • Dr. Stratis Vomvoris fra NAGRA (Sveits)
  • Direktør Pål Mikkelsen fra NND
  • Forsknings- og utviklingssjef Nils Bøhmer fra NND

FAKTA
Fagrådet utnevnes av direktøren i NND.
Fagrådets medlemmer må ha ekspertise innen dekommisjonering av lignende anlegg som de norske atomanleggene, avfallshåndtering og ikke-standard brukt brensel.
Fagrådet er et rådgivende organ og har ikke beslutningsmyndighet.
Fagrådet skal møtes minst en gang i året.

Illustrasjonsfoto: Reaktor