Aktuelt

Presisering om håndtering av norsk atomavfall

Aktuelt

Profilbilde av Martin Andreasson | Ansatt i NND
Vi ser frem til en bred og engasjert samfunnsdebatt rundt hvilke alternativ som er best når det gjelder håndtering og lagring av det norske atomavfallet, sier kommunikasjonssjef Martin Andreasson (bildet).

Det har nylig vært flere omtaler i mediene med utgangspunkt i artikler fra Teknisk Ukeblad om hvordan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) planlegger å håndtere det brukte norske reaktorbrenselet som stammer fra atomforskning ved IFEs anlegg på Kjeller og i Halden. Vi ønsker derfor å gjøre følgende presiseringer:

Det er mindre enn et år siden Norges siste atomreaktor ble stengt og NND er fortsatt i en analysefase hvor vi undersøker flere mulige løsninger for å få et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

Derfor har NND både knyttet til seg internasjonal ekspertise og dannet en referansegruppe med norske NGO’er.

Oppgaven er av flere årsaker kompleks – NND må blant annet ta hensyn til både sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske forutsetninger, og løsningene vi foreslår for regjeringen skal følge internasjonal lovgivning og anbefalinger.

Det finnes fortsatt noen brikker som mangler før det foreligger et komplett bilde av hvilke alternativer som finnes. Når vi har kommet et stykke til på veien og har mer kvalitetssikret kunnskap om de ulike alternativenes styrker og svakheter, ser vi frem til en bred og engasjert samfunnsdebatt rundt hvilke alternativ som er best når det gjelder håndtering og lagring av det norske atomavfallet.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Martin Andreasson, e-post: martin.andreasson@nnd.no, mobil: +47 977 22 001

Illustrasjonsfoto: Reaktor