Aktuelt

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

Aktuelt

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden
Fra venstre: Sara Larsen (Nei til Atomvåpen), Daniella Slabinski (Natur og Ungdom), Kjersti Album (Naturvernforbundet), Nils Bøhmer (NND), Kurt Oddekalv (Norges miljøvernforbund), Oskar Njaa (Bellona), Martin Andreasson (NND), Jan Hugo Holten (Miljøvernforbundet), Pål Thowsen (IFE), Åse Juveli Berg (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet), Una Pasovic (Natur og Ungdom), Geir Mjønes (IFE) og Einar Heldal (Nei til Atomvåpen). Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er definitivt mer å lære når man er på stedet med folka som arbeider med atomkraft hver dag, enn når man leser om det i en bok eller rapport, sier Natur og Ungdom, en av NGOene som var med på besøket.

NND ønsker å ha en god dialog med sivilsamfunnet og formaliserte i 2019 et samarbeid med en referansegruppe bestående av ikke-statlige organisasjoner (NGOer). Bakgrunnen for samarbeidet er at NND ønsker å få innspill og råd fra NGOene for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for hvordan oppryddingen etter norsk atomvirksomhet skal skje.

Hos IFE i Halden ble gruppen tatt imot av driftssjef for reaktoren Geir Mjønes og driftsgruppeleder/ass. driftssjef Pål Thowsen som svarte på spørsmål og fortalte om Halden-prosjektets historie og utvikling, tekniske data om reaktoren og planer fremover rundt både dekommisjonering og utvikling av nye tjenester og produkter.

Mjønes og Thowsen tok gruppen med på omvisning i reaktorhallen.

– Vi syntes turen til reaktoren var svært lærerik. Det er definitivt mer å lære når man er på stedet med folka som arbeider med atomkraft hver dag, enn når man leser om det i en bok eller rapport. Takk til NND for turen og de dyktige fagfolka på IFE som klarte å svare på alle spørsmål vi hadde, sier Daniella Slabinski og Una Pasovic fra Natur og Ungdom.

Tidligere på dagen hadde gruppen møte hos NND hvor de blant annet fikk informasjon om status og utvikling av NND og pågående utredninger.

FAKTA OM REFERANSEGRUPPEN:
– Norsk nukleær dekommisjonering (NND) inngikk i 2019 en samarbeidsavtale med seks norske NGOer
– Avtalen løper i tre år
– NGOene kan få støtte med opptil NOK 100 000,- årlig som skal dekke forberedelser, deltakelse og reisekostnader som innvilges ved søknad
– Medlemmene i referansegruppen forutsettes å gi individuelle råd og innspill
– Medlemmene i referansegruppen skal videreformidle informasjon til sine lokallag
– Referansegruppen har ingen avgjørelsesmyndighet, men har en viktig funksjon som bro mellom sivilsamfunnet og NND
– Referansegruppen og NND har jevnlige møter
– Referatet fra møtene gjøres offentlig

Du kan lese møtereferatet her:
Møtereferat 04.03.2020

Illustrasjonsfoto: Reaktor