Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

NND kunngjør en rekke anskaffelser. Du kan holde deg oppdatert om aktive anskaffelser på vår nettside.

NND skal inngå rammeavtaler for kjøp av konsulentbistand innenfor følgende IT-fagfelt:

1. IT-prosjektledelse
2. IT-arkitektur
3. IT-utvikling
4. Konfigurasjon og oppsett av standard programvare/skytjenester/IT-infrastruktur
5. Konfigurasjon og oppsett av IT infrastruktur som nettverk, printere mv.
6. Konsulentformidler innen IT-fagfeltet (broker)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 02.06.2020.

Du finner mer informasjon om denne anskaffelsen og andre aktive kunngjøringer her.