Aktuelt

18. og 19. juni: Digital dialogkonferanse for leverandører av IT-verktøy

Aktuelt

Vi avholder en felles dialogkonferanse hvor vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet på metoder med tilhørende IT-verktøy som kan hjelpe våre hovedprosesser. Instruksjoner for å koble seg til møtet finner du nedenunder.

*** INFORMATION IN ENGLISH: Information about NND and how to join the Market dialogue (English version the 18th of June) ***

NND har i oppgave å planlegge og besørge dekommisjonering av de norske atomreaktorene og sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall. Dette er prosesser som tar tid. I mellomtiden skal tilhørende tekniske anlegg driftes sikkert, og det skal foretas en rekke kartlegginger. I NND betegner vi Dekommisjonering, Avfallshåndtering og Drift som våre hovedprosesser.

Vi trenger råd fra markedet

NND trenger derfor råd fra markedet på hvilke metoder med tilhørende IT-verktøy, som på en best mulig måte kan dekke våre behov under gjennomføringen av våre hovedprosesser. Vi ønsker å få innspill på internasjonal beste praksis for prosesser, hvilke verktøy som finnes, og hvordan de kan hjelpe NND til å effektivt og sikkert gjennomføre våre hovedprosesser.

Prosessene som skal støttes, omfatter mange fagdisipliner og sikrer at våre medarbeidere, leverandører og samfunnet generelt ikke utsettes for sikkerhetsrisiko. Vi har derfor prosesser med mange steg for å sikre helse, miljø og sikkerhet. Vi må også ta særlige hensyn når vi skal transportere materiale, som har vært utsatt for stråling. NND er også underlagt strenge krav til kontroll og rapportering i alle ledd i prosessene.

Felles dialogkonferanse

Vi avholder derfor en felles dialogkonferanse der vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet. NND vil bruke innspillene fra markedet til å utarbeide kravspesifikasjoner og prosessbeskrivelser, som vil inngå i videre anskaffelsesløp. NND er en statlig etat, og anskaffelsene vil følge Lov om offentlige anskaffelser.

Dialogkonferansen vil gjennomføres digitalt. Konferansen gjennomføres med bruk av Microsoft Teams. Konferansen gjennomføres to ganger, en gang på norsk, og en gang på engelsk:
Norsk: 19.6.2020 kl 1200-1400 CET
Engelsk : 18.6.2020 kl 1500-1700 CET

Etter dialogkonferansen

NND tilbyr å gjennomføre 1:1 møter for de leverandørene, som ønsker dette i etterkant av konferansen. Prosedyre for dette gjennomgås i konferansen.

Instruksjoner for å koble seg til møtet 19.6.2020.

Møtedeltakere kan koble seg til konferansen på en av følgende måter

  1. Ved å benytte denne møtelenken fra sin PC eller mobil: Bli med i Microsoft Teams-møte
  2. Ved å ringe inn fra et videokonferanse system: teams@vc.nnd.no, kode 1237521858
  3. Ved å ringe inn til konferansen fra telefon: +47 21 40 20 31, kode 289 289 670#

Det gjøres oppmerksom på at dersom man ringer inn til konferansen fra telefon, så vil ikke presentasjon være synlig for deltaker.

Møteregler

NND vil gjennomføre muntlig registrering i første del av konferansen.

Vi ber deg skru av din mikrofon når du ikke snakker.

Vi ber deg skru av video når du ikke snakker.

Vi ber deg legge spørsmål underveis i konferansen i chatvinduet, disse vil besvares på slutten av presentasjonen.

Møte vil tas opp og kan senere publiseres av NND. Ved å delta på konferansen aksepterer du samtidig at opptaket kan publiseres.

Illustrasjonsfoto: Reaktor