Aktuelt

Starten på et samarbeid mellom NND og Høgskolen i Østfold

Aktuelt

Fra venstre: Bachelorstudentene Mohamed Mualla, Gudjon Dagur Sveinbjørnsson, Mikael Ås Johannessen, Nikita Manko, Jørn Calvert Dolve og Calvin Zhiwei Yu har gitt gode råd til NND i sine avsluttende oppgaver. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold (HIOF) har gitt Norsk nukleær dekommisjonering (NND) gode råd i to ulike bacheloroppgaver. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både studenter, oppdragsgivere og høgskolen, og vi regner med at dette er starten på et langt samarbeid for både bachelor – og masterprosjekter.

Sisteårsstudentene ved avdeling for Informatikk og linjen Digitale medier og design Nikita Manko, Calvin Zhiwei Yu, Jørn Calvert Dolve, Tobias Bjørnsgård Antonsen og Kenneth Furulund, utgjør den ene gruppen bachelorstudenter som har skrevet oppgave i samarbeid med NND. Oppgaven har tittelen «En visuell fremstilling av et nukleært sluttlagers fordeler for et lokalsamfunn».
Den andre gruppen består av Mikael Ås Johannessen, Mohamed Mualla og Gudjon Dagur Sveinbjørnsson som går siste året på Informasjonssystemer og Informatikk. De har skrevet oppgaven «Styringsmodell og virksomhetsarkitektur for Norsk nukleær dekommisjonering – Forslag til NNDs IT-organisering og IT-arkitektur med begrensninger til kontorstøtteplattformer».

Samarbeid mellom næringslivet og høgskolen gir resultater

Både Gunnar Misund ved avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold og oppdragsgiverne kommunikasjonssjef Martin Andreasson og IT-leder Ole Jakob Ottestad i NND, er godt fornøyd med både studentene og det begynnende samarbeidet mellom NND og høgskolen.

– 150 av våre studenter har nettopp levert 52 bacheloroppgaver, og to av gruppene har jobbet med prosjekter for NND. De leverte to flotte oppgaver, og vi er svært godt fornøyde med NND som oppdragsgiver. De har fulgt studentene tett, og hjulpet dem med å bygge nettverk av andre firmaer for å kunne gjøre jobben best mulig, forteller Misund.

– Vi har gjort et bevist og strategisk valgt ved å samarbeide med høgskolen. I bunn og grunn handler det om at en etat med så komplekse og utfordrende oppgaver som NND skal løse, har stor nytte av å knytte seg opp mot en høgskole med godt renommé innenfor områder som er viktige for NND, sier Andreasson. – Vi har fått verdifulle innspill i studentenes oppgaver.

– Vi regner med at dette er starten på et langt og tett forhold, både med bacheloroppgaver og masterstudenter. På en måte blir det å videreføre Høgskolen i Østfolds 40 år lange samarbeid med IFE som har resultert i utallige gode bachelor- og masterprosjekter, og IFE har på sin side rekruttert mange av sine medarbeidere på grunnlag av studentprosjekter. Dette er helt klart en vinn-vinn- situasjon for både studenter, oss som oppdragsgivere og potensiell fremtidig arbeidsgiver og høgskolen, er Misund, Andreasson og Ottestad enige om.

– Det er heldigvis lett å finne eksterne oppdragsgivere, fordi vi har et solid og fornøyd nettverk bygd opp over flere tiår. Vanligvis får vi 60-70 forslag til problemstillinger fra bedrifter hvert år. Eksterne oppdragsgivere gjør oppgaven reell, og studenten får prøve hvordan det er å jobbe konsentrert med et skarpt prosjekt i nesten et halvt år, og det er det nærmeste man kan komme å være i en virkelig jobb, men samtidig få studiepoeng. Vi er veldig fornøyde med å ha fått NND med på laget, sier Misund.

Lærerikt å jobbe med reelle problemstillinger

– Det har vært mye jobb, men begge gruppene er veldig fornøyde med resultatet. Det har vært spennende og lærerikt å jobbe med en konkret problemstilling for en virkelig bedrift, sier studentene Nikita og Mohamed.

– Etter noen møter og diskusjoner i felleskap med gruppens oppdragsgiver Martin Andreasson landet vi på å produsere visuelt materiell for sluttlagerkonseptet for radioaktivt avfall som NND har i oppgave å utforme og etablere, og vise fordelene som et lokalsamfunn får igjen ved å samarbeide med NND om etablering av et sluttlager, forteller Nikita.

– Vi gikk igjennom en grundig analysefase for å bli kjent med emnet vi kastet oss ut i, og snakket med reelle brukere for å høre hvordan temaet blir oppfattet. Etter å ha samlet all nødvendig input, har vi utforsket ulike designretninger og gikk gjennom en lang og krevende produksjonsperiode.

– Resultatet ble flere illustrasjoner over sluttlageret, som kan brukes i ulike sammenhenger og formater, og en design prototype av en infoside som presenterer sluttlagerkonseptet kort og presist, opplyser Nikita.

– Vi hadde et tett samarbeid med Ole Jakob Ottestad i NND, og hyppig kommunikasjon med andre bedrifter som benytter seg av rammeverkene som NND ønsket at vi skulle bruke. Oppdraget resulterte i en start på en IT-organisering og IT-arkitektur som NND kan bygge videre på. Vi har også fått mye lærdom om hvordan en virksomhet er bygd opp, og hvordan den kan effektiviseres gjennom en god IT-organisering. Oppdraget har vært spennende og har virkelig vekket vår interesse for en karriere innenfor dette fagområdet, sier Mohamed.

Nå venter arbeidslivet

Begge gruppene er nå ferdige med sine bacehlorstudier og går inn i en aktiv jobbsøkerfase med grader i henholdsvis bachelor innenfor digitale medier og design, bachelor innenfor informasjonssystemer og bachelor innen informatikk.

– Det føles veldig godt å være ferdig med bachelorgraden, og nå gleder vi oss til arbeidslivet, sier Mohamed Mualla. – NND vil være en meget aktuell arbeidsgiver ettersom en stor del av IT-arbeidet vil være relatert til bacheloroppgaven vår.

Illustrasjonsfoto: Reaktor