Aktuelt

– Nå er det på tide å få gjennomført opprydding etter Søve gruver

Aktuelt

Bilde av NNDs Pål Mikkelsen Og Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome Kommune.
Direktør Pål Mikkelsen i NND og ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome kommune planlegger opprydding etter gruvevirksomheten ved Søve gruve. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

– Vi har vært greie og snille i så mange år i påvente av at staten skal ta ansvaret med å rydde opp, så vi er litt utålmodige. Vi er glade for at arbeidet nå er i gang igjen, og vi ser frem mot å få på plass en god løsning for gruveavfallet på sikt, sier ordfører i Nome kommune Bjørg Tveito Lundefaret.

Fredag 26. juni møttes representanter fra NND, Nome kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune til dialogmøte og befaring i området hvor Søve gruver tidligere drev utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anser at aktivitetsnivået i området ved den nedlagte gruven er så høyt at det må gjennomføres permanent sikring av deler av restmaterialet som ble deponert på området.

– Møtet i dag har vært interessant. Jeg opplever at kommunen og NND har en felles forståelse for at det nå er på tide å få gjennomført opprydding. Det har vært gjort mange forsøk på å få ryddet opp i gruveavfallet, og vi ser frem til at konkrete planer kommer på plass. Møtet i dag var en god start, hvor vi har fått luftet en rekke spørsmål og mulige løsninger med NND. Det er viktig for oss at kommunen er delaktig og involvert hele veien frem mot endelige planer. Vi kjenner både folkene og arealene i kommunen, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome kommune.

– Det er viktig for oss å komme hit å møte både kommunen og grunneier Vestfold og Telemark fylkeskommune, og gjøre en befaring i området, sier direktør i NND Pål Mikkelsen. – Vi skal sette oss godt inn i saken, er opptatt av at det skal være en åpen og transparent prosess, og vil lytte nøye til kommunens og ordførerens innspill. Vi overtok ansvaret for opprydding etter aktiviteten ved Søve gruver 1. januar 2020, og har nå fått på plass et dedikert prosjektteam som skal jobbe med å finne løsninger. Det første vi skal gjøre er å komme i kontakt med aktuelle leverandører, og finne en riktig kostnadsramme.

Bilde fra ekskursjon med arkeologer rundt Søve Gruve. En gruppe mennesker står på en parkeringsplass, klare til å gå ut i skogen.

Foto: Representanter fra NND, Nome kommune og Telemark og Vestfold fylkeskommune var på befaring i området som skal ryddes med regiongeolog Sven Dahlgren fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

– Vi har vært greie og snille i så mange år i påvente av at staten skal ta ansvaret med å rydde opp, så vi er litt utålmodige, men vi er klar over at opprydningsprosessen vil ta tid. Men vi er glade for at arbeidet nå er i gang igjen, og vi ser frem mot å få på plass en god løsning på sikt, sier ordfører Lundefaret.

FAKTA

  • I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av niob og produksjon av ferroniob ved Søve i Telemark.
  • I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert i en skråning utenfor verkstedbygget (slagghaugen) samt et annet område med konsentrasjon (vaskerijorda). I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket.
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anser at aktivitetsnivået i området ved den nedlagte gruven er så høyt at det må gjennomføres permanent sikring av deler av restmaterialet.
  • Fra 1. januar 2020 tok NND over ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve.
  • Målsettingen med oppryddingen er å sikre at det deponeringspliktige avfallet etter Søve gruver i uoverskuelig framtid blir deponert slik at det ikke fører til skade eller ulempe for befolkning og miljø.
  • Bruken av området hvor det deponeringspliktige avfallet nå befinner seg, skal etter at tiltakene er utført, ikke være begrenset på grunn av den tidligere tilstedeværelsen av avfallet fra Søve gruver.

To personer står i skogen og ser på rester etter gamle rør fra Søve gruver.

Foto: Aktivitetsnivået i deler av området ved den nedlagte Søve gruve er så høyt at deler av jordmassene må ryddes opp. Regiongeolog Sven Dahlgren fra Vestfold og Telemark fylkeskommune (t. v) og prosjektleder for NND Tore Ramsøy på befaring i området. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Illustrasjonsfoto: Reaktor