Aktuelt

Kunngjøring av anskaffelse: Nukleære planleggings- og kommunikative tjenester for lokalisering av avfallsdeponi

Aktuelt

NND kunngjør en rekke anskaffelser. Du kan holde deg oppdatert om aktive anskaffelser på vår nettside.

NND ønsker å få tilgang til erfaringer og internasjonal beste praksis for hvordan NND kan gjennomføre en lokaliseringsprosess knyttet til etablering av anlegg for mottak, håndtering, lagring og deponering av radioaktivt avfall.

NND har et behov for 1-5 partnere som ut fra et strategisk planleggings-, kommunikasjons- og relasjonsperspektiv kan støtte NND i en kommende gjennomføring av en vellykket lokaliseringsprosess.

Det anses helt avgjørende at tilbyderne har en helhetlig erfaring fra praktisk gjennomføring av tilsvarende lokaliseringsprosesser av nukleær infrastruktur.

De parallelle rammeavtalene har en varighet på 3 år, med opsjon på 1+1 år.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 14.08.2020.

Les om anskaffelsen og andre aktive kunngjøringer.

Illustrasjonsfoto: Reaktor