Aktuelt

NND trenger råd fra markedet på løsninger for opprydning og deponering av lav-radioaktivt gruveavfall fra Søve gruver

Aktuelt

9. september avholder NND en digital dialogkonferanse hvor vi presenterer våre behov, og ber om innspill fra markedet på løsninger for opprydding, mellomlagring og permanent deponering av gruveavfallet fra Søve gruver i Telemark. Instruksjoner for å koble seg til møtet finner du nedenunder.

NND har i oppgave å planlegge og besørge nedbygging av de norske atomreaktorene og sørge for sikker håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall. Fra 1. januar 2020 tok NND over ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve i Telemark.

Vi trenger råd fra markedet

NND trenger råd fra markedet. Vi ønsker innspill på løsninger for opprydding, mellomlagring og permanent deponering av gruveavfallet.

Felles dialogkonferanse

Vi avholder derfor en felles dialogkonferanse der vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet. NND vil bruke innspillene fra markedet til å utarbeide kravspesifikasjoner og prosessbeskrivelser, som vil inngå i videre anskaffelsesløp. NND er en statlig etat, og anskaffelsene vil følge Lov om offentlige anskaffelser.

Dialogkonferansen vil gjennomføres digitalt. Konferansen gjennomføres med bruk av Microsoft Teams.
9.9.2020 kl 1400-1500 CET

Vil du allerede nå melde din interesse for å delta på digital leverandørkonferanse eller har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder for NND Tore Ramsøy. E-post: tore.ramsoy@ife.no, mobil: +47 976 91 156

Etter dialogkonferansen

NND tilbyr å gjennomføre 1:1 møter for de leverandørene, som ønsker dette i etterkant av konferansen. Prosedyre for dette gjennomgås i konferansen.

Instruksjoner for å koble seg til møtet 9.9.2020.

Møtedeltakere kan koble seg til konferansen på en av følgende måter

  1. Ved å benytte denne møtelenken fra sin PC eller mobil: Bli med i Microsoft Teams-møte
  2. Ved å ringe inn fra et videokonferanse system: teams@vc.nnd.no, kode 1283053874
  3. Ved å ringe inn til konferansen fra telefon: +47 21 40 20 31, kode 870 185 512#

Det gjøres oppmerksom på at dersom man ringer inn til konferansen fra telefon, så vil ikke presentasjon være synlig for deltaker.

Møteregler
NND vil gjennomføre muntlig registrering i første del av konferansen.

Vi ber deg skru av din mikrofon når du ikke snakker.

Vi ber deg skru av video når du ikke snakker.

Vi ber deg legge spørsmål underveis i konferansen i chatvinduet, disse vil besvares på slutten av presentasjonen.

Møte vil tas opp og kan senere publiseres av NND. Ved å delta på konferansen aksepterer du samtidig at opptaket kan publiseres.

Illustrasjonsfoto: Reaktor