Aktuelt

Politikere, kommune og næringsliv samlet hos NND: Viktig med lokal forankring og samarbeid om kompetanse og utvikling

Aktuelt

Fra venstre: Fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad, ordfører i Halden Anne-Kari Holm, direktør i NND Pål Mikkelsen, ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Cathrine Meland og stedfortredende adm. direktør ved IFE Atle Valseth på den offisielle åpningen av NNDs hovedkontor i Halden. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

– Dere skal løse oppgaver som aldri har vært gjort i Norge, og kanskje ikke i verden på grunn av kompleksiteten, sa ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Cathrine Meland på den offisielle åpningen av NNDs hovedkontor i Halden. – Det var viktig for oss å legge den nye etaten som skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet til et sted som har et nukleært miljø og høy kompetanse.

Onsdag 2. september kunne NND endelig ønske velkommen til offisiell åpning av sitt nye hovedkontor. Blant de fremmøtte var representanter fra lokale, regionale og nasjonale politikere, næringsliv, IFE og kommunens administrasjon.

Den lokale forankringen er viktig for hele prosjektet

Ekspedisjonssjef Cathrine Meland fra NNDs eierdepartement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fortalte om hvorfor den nye etaten ble lokalisert i Halden. – Det var viktig at NND fikk en nærhet til kompetanse og infrastruktur, og valget var ikke omstridt siden Halden har det største nukleære miljøet. Den lokale forankringen er viktig for departementet.

– Det er gledelig for Halden at vi har fått tilgang på nye statlige arbeidsplasser, for lista over nedleggelser er lang, sa Haldens ordfører Anne-Kari Holm da hun som seg hør og bør klippet snora.

– Kommunen og haldenserne har alltid vært stolte av IFEs virksomhet ved reaktorene og vi har følt oss trygge på at sikkerheten har stått i høysetet. Så da det ble besluttet å legge den nye offentlige etaten til Halden ropte vi hurra. Det betyr statlige arbeidsplasser i mange tiår fremover, og viktig kompetanse fra IFE blir ivaretatt videre i samarbeid med NND.

Haldens ordfører Anne-Kari Holm klippet snora på den offisielle åpningen av NNDs hovedkontor i Halden. I bakgrunnen NNDs administrasjonssjef Ann-Cathrin Becken.Bilde: Haldens ordfører Anne-Kari Holm klippet snora på den offisielle åpningen av NNDs hovedkontor i Halden. I bakgrunnen NNDs administrasjonssjef Ann-Cathrin Becken. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Tett samarbeid mellom IFE og NND

NND skal med tiden overta IFEs konsesjon og eierskap for atomanleggene. Det betyr at både anlegg og personell skal over i NNDs organisasjon, målet er i løpet av 2024. Både NNDs direktør Pål Mikkelsen og stedfortredende direktør ved IFE Atle Valseth understreker at kompetanse står helt sentralt.

– Tilgang på riktig kompetanse er en av våre kjerneoppgaver. Vi skal ivareta den kompetansen som allerede finnes, men også få tak i ny kompetanse.

En utfordring er at mye av kompetansen er godt voksne, så vi må evne å rekruttere og sette i gang relevante utdanningsløp for å utvikle fremtidige medarbeidere.

Allerede i dag jobber IFE og NND tett sammen på mange områder, basert på våre felles verdier trygg, troverdig og ansvarlig. Eksempler er tjenestedeling av ansatte, felles prosjekter, sikkerhetsvurderinger, utarbeidelse av strategier og planer og planlegging for praktisk dekommisjonering – for å nevne noe.

– Tett samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Nedstengingen av reaktorene betød at IFE og NND fikk det samme samfunnsoppdraget – trygg avvikling. Rammen rundt IFEs virksomhet har endret seg over tid. Nå er kjerneoppdraget vårt å ivareta sikkerhet og kompetanse som skal overføres til NND, forklarer Valseth.

– Jeg har lyst til å berømme IFE som har vært gjennom mange endringer de siste årene. Allikevel opplever jeg stort engasjement for omstilling til nye oppgaver og ny organisering, sier Mikkelsen.

Offentlige investeringer bidrar til vekst og utvikling lokalt og regionalt

Fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad understreket også hvor viktig det er for hele regionen å få en ny statlig etat til Halden. – Det ligger politisk vilje bak å få NND hit og det er en annerkjennelse av miljøet og historien, men er også viktig distriktspolitikk. Det bygger videre på en stolt virksomhet (IFE, red. adm.) og Halden kommune har vært og er en god vertskapskommune. IFE fortsetter å være viktig og NND blir viktig. Det skal bygges opp vesentlig kompetanse, og man vil trekke til seg både nasjonale og internasjonale ressurser.

På åpningen understreket både kommunens administrasjon, Halden Næringsutvikling og politikere at det er viktig å samarbeide godt og se muligheter. En helt konkret idé som ble løftet er å se på et samarbeid med Høgskolen i Østfold om hvordan man kan legge til rette for kompetanseutvikling.

Leder i Halden Høyre Elin Lexander (t.v.) og daglig leder i Halden Næringsutvikling Ingeborg Laukvik får høre om spennende arbeidsoppgaver fra NND-ansatte Ole Jacob Ottestad og Kjetil Bjørlo (t.h).Bilde: Leder i Halden Høyre Elin Lexander (t.v.) og daglig leder i Halden Næringsutvikling Ingeborg Laukvik får høre om spennende arbeidsoppgaver fra NND-ansatte Ole Jacob Ottestad og Kjetil Bjørlo (t.h). Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Dette arbeidet vil ta tid og det skal gjøres vanskelige valg om kompliserte spørsmål og kostbare løsninger. NND har store summer å forvalte. I 2020 ble det bevilget 600 millioner. Den seneste rapporten anslår at hele oppryddingen vil koste 21 milliarder.

Direktør i NND Pål Mikkelsen forklarer at for at NND skal kunne avvikle og rive, må det først investeres i nye bygg og anlegg. Det er blant annet behov for nye mellomlagre og behandlingsanlegg og man må sette i stand nedslitte anlegg.

– Vi må forholde oss til loven om offentlige anskaffelser, men samtidig ønsker vi helt klart å skape verdier i vertskommunene, sier Mikkelsen.

Ved dagens slutt var det stor enighet om hvor viktig det er at politikere, kommunene og IFE/NND samarbeider godt.

– Det er viktig å bruke dette mulighetsrommet for næringslivet og regionene. Folk må samles, snakke sammen og få frem de gode idéene. Halden kommune har alltid hatt et godt samarbeid med IFE og det vil fortsette med NND, sa kommunedirektør Roar Vevelstad.

– Ja, hvordan kan vi for eksempel videreføre forskning og utvikling? Vi har en del unike muligheter. Vi skal løse hele prosessen fra å avvikle anlegg som er i drift, til å bygge anlegg for oppbevaring av radioaktivt avfall. Vi ser for eksempel på om vi kan bruke teknologi fra oljebransjen med dype borehull for å deponere avfallet. Det er et stort potensial for utvikling når det gjelder hele avfallshåndteringsbiten, forklarer Mikkelsen.

– Vi må alle ha vilje til å stå i tøffe beslutninger som skal tas fremover. Vi har en lang fremtid i Halden foran oss. Vi har fått utrettet mye på to år, men nå starter den virkelige jobben.

 

 

Illustrasjonsfoto: Reaktor