NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran

Høyanriket uran utgjør en sikkerhetsrisiko og Norge har i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) lenge vært en pådriver i arbeidet med å se på … Fortsett å lese NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran