Aktuelt

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen fortsetter med nødvendig finansiering til atomopprydding

Aktuelt

Profilbilde av Pål Mikkelsen | Ansatt i NND
NNDs direktør Pål Mikkelsen er svært fornøyd med forslagene i Statsbudsjettet 2021.

Regjeringen bevilger 691 MNOK til atomopprydding for 2021. – Dette er et konkret og håndfast signal om at regjeringen tar atomoppryddingen på største alvor, sier NNDs direktør Pål Mikkelsen.

De 691 millioner kronene fordeles mellom NND og IFE. NND får 292 MNOK kroner hvorav 45 MNOK er til drift og 247 MNOK til prosjektbudsjett. I tillegg kommer 22 MNOK til oppryddingen etter Søve gruver. IFE får 349 MNOK hvorav 314 MNOK er til drift og sikkerhet og 35 MNOK til fysisk sikring. I tillegg kommer 21 MNOK til Haldenprosjektet.

– Vi er nå inne i den viktige planleggingsfasen hvor mange spørsmål skal avklares for å sikre den videre fremdriften. Det er derfor gledelig og betryggende at regjeringen avsetter de ressursene som trengs for å sikre anlegg og kompetanse. Dette er forutsetningen for en trygg, sikker og kostnadseffektiv dekommisjoneringsprosess, sier Mikkelsen.

Last ned hele budsjettet:

Statsbudsjettet 2021 (kap. 907 post 1, 21, 30)

Illustrasjonsfoto: Reaktor