Aktuelt

Mats er NNDs IKT-lærling: – Jeg liker å yte service og hjelpe kolleger

Aktuelt

Bilde av Ann Cathrin, Mats og Ole Jacob, sittende i en sofa hos NND.
Fra venstre: Administrasjonssjef i NND Ann-Cathrin Becken, IKT-lærling Mats Bredholt og IT-leder Ole Jakob Ottestad. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

I august flyttet Mats Bredholt (18) til Halden og begynte i full stilling som IKT-lærling hos NND hvor han skal jobbe i to år. – Jeg får verdifull arbeidserfaring, og sammen med arbeidsgiver har jeg mulighet til å finne ut hvilken retning jeg ønsker å gå innen IT, sier Mats.

NND er godkjent lærebedrift innen IKT servicefag og medlem av Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold.   

Da Mats hadde fullført det første året på IKT servicefag ved Mysen videregående skole, la han inn en søknad i systemet VIGO som er en database hvor lærekandidater og lærebedrifter kan finne hverandre.  Jeg ble kalt inn på intervju hos NND, og senere fikk jeg tilbud om 2-årig læreplass. Jeg startet hos NND 10. august og læringskurven har vært bratt. Jeg hadde ikke hørt om virksomheten før og måtte bruke litt tid på å sette meg inn i oppdraget til NND, forteller Mats.   

– I starten fikk jeg være med IT-leder Ole Jakob Ottestad på alle møter, og det har vært en veldig fin måte å lære på, i stedet for å bare lese dokumenter. Jeg har også prøvd ut systemer og programmer som vi bruker på NND, så nå hjelper jeg kolleger med ulike IT-oppdrag. Ole Jakob setter også opp oppgaver som jeg skal planlegge, gjennomføre og dokumentere at jeg har løst. 

NND vil bidra til at Mats får arbeidserfaring  

– IT er det første fagområdet hvor vi har tatt i bruk lærlingordningen, og det kan hende vi skal søke om godkjenning innenfor andre fagområder senere. Først og fremst fordi det gir oss verdifullt input fra unge folk som kommer rett fra skolebenken og kan være med å påvirke oss i god retning. Vi synes også det er givende å bidra til at unge får relevant arbeidserfaring i et arbeidsmiljø som er faglig stimulerende, sier administrasjonssjef Ann-Cathrin Becken 

IT-leder Ole Jakob har det praktiske og faglige ansvaret for å legge til rette for at Mats skal nå sine kunnskapsmål og gjennomføre fagprøven 

– Vi bygger sten for sten, og forventer ikke at Mats skal kunne våre IT-løsninger fra dag en. En av våre privilegier er jo å sammen med Mats finne ut hvilken retning han ønsker å gå innen IT. Det er for eksempel rom for å spesialisere seg innenfor IT-sikkerhet, drift og overvåking av fagsystemer eller brukerstøttesystemer. Der har vi og lærlingen stor frihet til hvilken vei han vil gå, sier Ole Jakob.
– Selv om Mats er ung, så glir han godt inn i arbeidsmiljøet.  

Mats har allerede funnet ut hva slags oppgaver han liker best å jobbe med 

– Jeg liker brukerstøtte best for da kan jeg yte service og hjelpe kolleger. Jeg er glad for at jeg begynte på denne utdanningen, og kan absolutt anbefale andre å gjøre det samme. Det er gull verdt å få arbeidserfaring samtidig som man studerer. 

Fakta  

Hva er en lærebedrift:  

En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Det er mulig å være lærebedrift i flere fag. For å bli godkjent må lærebedriften: 

 • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget 
 • ha en faglig kvalifisert person, faglig leder, som er ansvarlig for opplæringen 
 • utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten og kandidaten for fagbrev på jobb får opplæring i samsvar med læreplanen 

Lærebedriften skal: 

 • Gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for gjeldene fag  
 • Lage en plan for opplæringen  
 • Tilby et godt arbeids- og læremiljø 
 • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen 
 • gjennomføre halvårssamtaler med vurdering 
 • vurdere opplæringen av lærlingen, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb i bedriften jevnlig. 
 • melde lærlingen, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt 
 • inngå en arbeidsavtale i samsvar med læretidens periode som regulerer lønn og arbeidsforhold 
 • være ansvarlig for at lærlingen, lærekandidaten og kandidaten for fagbrev på jobb er forsikret i læretiden  

Kort om Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold (OKOS) 

 • De har som formål å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæringen i offentlig sektor i Østfold og Akershus i samsvar med «Opplæringsloven» og Foreningens vedtekter. Kontoret er eid av deres medlemsbedrifter, hvor lærlingene har sin læretid. 
 • Kort fortalt er OKOS et serviceorgan for både lærlinger og medlemsbedrifter. De jobber for at læretiden skal bli en positiv og utviklende opplevelse for alle, basert på deres visjon om at læring gir muligheter. 
 • OKOS er selve bindeleddet mellom skole, næringsliv og det offentlige. 
Illustrasjonsfoto: Reaktor