Aktuelt

NND med i etableringen av europeisk samarbeid for å finne gode løsninger for håndtering og lagring av radioaktivt avfall

Aktuelt

Bilde av Håvard Kristiansen, iført blå vernedress og blå hjelm. På besøk i atomreaktor.
Seniorrådgiver Håvard Kristiansen og NND er med i etableringen av ERDO – en europeisk organisasjon som særlig skal samarbeide om å finne gode deponiløsninger for radioaktivt avfall. Foto: IFE

Alle land har ansvaret for å håndtere og finne trygge løsninger for lagring og deponering av sitt radioaktive avfall, men landene i Europa samarbeider også om å finne løsninger. Sammen med Danmark og Nederland er NND med i etableringen av ERDO – en organisasjon som særlig skal samarbeide om å finne gode deponiløsninger for radioaktivt avfall.

Den europeiske samarbeidsgruppen ERDO Working Group har eksistert i mange år og består av virksomheter fra land med forholdsvis små mengder atomavfall, begrensede ressurser og/eller som er i en tidlig fase i arbeidet. Norge, representert ved NND, er et av dem.

Nå ønsker organisasjonen å arbeide mer målrettet og jobbe for å øke antall medlemsland. Første ledd i dette var å danne en formell juridisk organisasjon under navnet ERDO som skal jobbe for å utvikle og implementere felles løsninger for håndtering og lagring av radioaktivt avfall, med særlig fokus på implementering av deponiløsninger.

7. januar 2021 ble stiftelsesdokumentene signert av Håvard Kristiansen fra NND (kasserer), Ewoud Verhoef fra nederlandske Covra (president) og Ole Kastbjerg Nielsen fra Dansk Dekommisionering (visepresident) som danner ERDOs første styre.

– Siden samarbeidsgruppen av land tidligere ikke var en juridisk enhet, kunne man for eksempel ikke inngå kontrakter med konsulenter. Vi har nå dannet en formell juridisk organisasjon blant annet i håp om at en formalisering kan føre til at arbeidet blir mer målrettet og at man leie inn rådgivere som kan jobbe direkte for ERDO, sier styremedlem og kasserer Håvard Kristiansen fra NND.

– Vi ønsker også å rekruttere nye medlemsland. Vi vil nå ikke begrense oss til land med små mengder radioaktivt avfall, men også ha med større land som vi kan lære av – og kanskje vi også kan lære dem noe. Jeg ser frem til nyttig samarbeid og erfaringsutveksling med NNDs søsterorganisasjoner i utlandet, sier Kristiansen.

Read a statement in English.

Illustrasjonsfoto: Reaktor