Aktuelt

Avtale til 138MNOK kan bidra til å løse Norges største atomavfallsproblem

Aktuelt

I hotcell-laboratoriet hos det svenske selskapet Studsvik skal det norske brenselet undersøkes og gjøres klar for eventuell videre behandling før deponering. Foto: Studsvik

Deler av det brukte atombrenselet vi har i Norge er metallisk uran og derfor ekstra utfordrende å lagre. Det har ikke vært mulig å finne løsninger på hvordan man kan få brenselet i den såkalte Stavbrønnen sikret før nå. – Norge trenger å få dette brenselet over i nye og bedre lagre så fort som mulig, og vi er glade for å ha bidratt til en avtale som gjør at vi nå er på vei mot å få en trygg løsning, sier sektordirektør Teknisk i NND Nils Bøhmer.

Siden 50-tallet har deler av dette brenselet ligget i et gammelt lager på IFEs atomanlegg på Kjeller som kalles Stavbrønnen. Lageret tilfredsstiller ikke dagens krav.

Institutt for energiteknikk (IFE) og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har i samarbeid kommet frem til at den beste løsningen for trygg håndtering av brenslet i dette lageret vil være å transportere det til det svenske selskapet Studsvik for videre bearbeiding og håndtering i Sverige.

Avtalen mellom IFE som eier av atombrenselet og Studsvik ble undertegnet torsdag og har en verdi på 138 MNOK. Avtalen innebærer at Studsvik utvikler og bygger utstyr som på en trygg måte kan løfte ut brenselet fra Stavbrønnen, flytte det over i en internasjonalt godkjent transportbeholder, og transportere det til Studsvik i Sverige for videre undersøkelser og forbehandling.

Videre prosess for hva som skal skje med brenselet før endelig deponering i Norge er under utredning.

– Dette er en historisk milepæl for IFE og for den norske atomoppryddingen. Avtalen betyr at arbeidet med å rydde opp i det eldste og mest krevende brenselet fra atomteknologiens pionertid er kommet et langt skritt fremover. Det har vært IFE og NNDs høyeste prioritet å finne en løsning på håndteringen av dette avfallet, og det er derfor svært gledelig at vi nå har avtalen på plass, sier administrerende direktør ved IFE Nils Morten Huseby.

Sektordirektør Teknisk i NND Nils Bøhmer
Sektordirektør Teknisk i NND Nils Bøhmer har jobbet sammen med IFE for å få på plass avtalen med Studsvik. Foto: NND

– En viktig del av NNDs oppdrag er å finne trygge løsninger for brukt brensel, og vi er glade for å ha bidratt til at denne avtalen er i havn. Norge trenger å få brenselet i Stavbrønnen over i nye og bedre lagre så fort som mulig, og avtalen gjør at vi nå er på vei mot å få en trygg løsning hos Studsvik. Dette prosjektet vil være et viktig første steg i å sikre gode løsninger for alt det norske atombrenselet, sier Nils Bøhmer, sektordirektør Teknisk i NND.

Prosjektet vil gå over flere faser. Den første fasen vil inkludere design og bygging av utstyr for å løfte brenselet ut, og klargjøring av Studsvik sitt anlegg i Sverige for mottak av det norske brenselet.

Deretter skal brenselet lastes inn i transportbeholdere for transport til Sverige og behandling i Studsviks anlegg, forutsatt nødvendige avtaler og tillatelser til å flytte brenselet og transportere det fra Norge til Sverige fra blant annet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Utenriksdepartementet og svenske myndigheter. Når de nødvendige tillatelsene er på plass, vil arbeidet med å frakte brenselet til Sverige starte. Arbeidet med å tømme stavbrønnen og flytte brenselet er forventet å foregå i 2022-2024.

Brenselet i Stavbrønnen er verdens eldste atombrensel og utgjør rundt 3 tonn metallisk ustabilt uran fra forskningsreaktoren JEEP 1 som var i drift på 50-tallet. Brenselet er ekstra utfordrende å håndtere og krever ekstra sikkerhetsmessige løsninger.

Brenselet er under streng overvåking, og utgjør ingen umiddelbar risiko.

Studsvik sin pressemelding om avtalen finner du her.

lukkede stålbeholdere i stavbrønnen i atomreaktor.
Brenselet er lagret i lukkede stålbeholdere i stavbrønnen Foto: NND
Illustrasjonsfoto: Reaktor