Aktuelt

Fukushima – 10 år etter: Et enormt dekommisjoneringsprosjekt

Aktuelt

Bilde fra dekommisjonering av reaktor i Fukushima. Heisekraner som demonterer industribygg, mens 11 personer i verneutstyr ser på fra avstand. Giovanni Verlini / IAEA
I Japan står man nå foran et enormt dekommisjoneringsarbeid, med en estimert prislapp på 189 milliarder amerikanske dollar over 40-50 år. Foto: Giovanni Verlini / IAEA 

I dag er det 10 år siden Fukushimaulykken – den største atomkraftulykken siden Tsjernobyl. I Japan står man nå foran et enormt dekommisjoneringsprosjekt. 

I dag er det 10 år siden tragedien rammet det japanske fylket Fukushima. Landets kraftigst målte jordskjelv og den etterfølgende tsunamien forårsaket elektrisk svikt og nedsmelting i tre atomreaktorer ved anlegget Fukushima I. Selv om anlegget var bygget for å tåle både jordskjelv og bølger på opptil 10 meter, klarte den 15 meter høye tsunamien å trenge seg over barrierene og oversvømme anleggets kjellere og blokkere vannsystemene. Resultatet var historiens nest største ulykke ved et kjernekraftanlegg, kun forbigått av Tsjernobyl.  

Følgene av ulykken ble store. Det ble også lærdommen. Japan og det internasjonale miljøet står nå foran et enormt dekommisjoneringsarbeid, med en estimert prislapp på 189 milliarder amerikanske dollar over 40-50 år 

Siden ulykken har det vært gjort et omfattende, internasjonalt samarbeid for å hindre spredning av radioaktivt materiale, og å ta fra hverandre den ødelagte nukleære infrastrukturen. Erfaringene herfra kan komme resten av verden til nytte, for å kunne dekommisjonere anlegg i andre land på en sikker og trygg måte. Derfor søker NND alltid internasjonale erfaringer og samarbeid, på tvers av sektorer og fagretninger.  

For å markere dagen, inviterer NGOene i NNDs nasjonale referansegruppe til et digitalt event og paneldebatt om Fukushima: 10 år etter. NND støtter arrangementet, og sektordirektør for forskning og utvikling, Nils Bøhmer deltar i panelet. Den nasjonale referansegruppe for NGOer består av organisasjoner som arbeider for å trygge miljø og mennesker, og bidrar til NNDs arbeid med viktig kunnskap. 

Les mer og delta på arrangementet. Arrangementet varer fra kl. 18.00-19.30.

Om du vil vite mer om NND og etatens samarbeidspartnere kan du besøke vår hjemmesidehttps://www.norskdekommisjonering.no/om-nnd/nnd-og-sivilsamfunnet/ 

Les om dekommisjoneringsprosjektet av Fukushima-anleggene.

Illustrasjonsfoto: Reaktor