Aktuelt

Stortingets næringskomité har behandlet stortingsmeldingen om atomoppryddingen

Aktuelt

Bilde av NNDs direktør Pål Mikkelsen, på besøk i atomreaktoren i Halden. Iført hvit vernedress og blå hjelm.
Bilde: NNDs direktør Pål Mikkelsen planlegger oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Foto: NND/Tom Egil Jensen

I november 2020 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Nå har stortingets næringskomité levert sin innstilling til stortingsmeldingen. – Vi synes det er svært positivt at næringskomiteen blant annet setter fokus på behovet for langsiktig finansiering og behovet for en nasjonal gjennomføringsstrategi, sier direktør Pål Mikkelsen i NND.

I februar ble det avholdt en åpen videokonferansehøring og 11. mars leverte næringskomiteen sin innstilling til stortingsmeldingen om trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall.

Komiteens flertall mener at det er viktig å sikre at oppryddingen får tilstrekkelig og forutsigbar finansiering hvert år. Flertallet mener at regjeringen derfor bør legge frem en langsiktig finansieringsplan for Stortinget.

Komiteen støtter også behovet for en nasjonal gjennomføringsstrategi med en tidslinje for beslutningspunkter som blir viktige og foreslår at Stortinget ber regjeringen «utarbeide en nasjonal strategi for gjennomføring av dekommisjoneringen av norske atomanlegg.»

 Profilbilde av Geir Pollestad (Sp), leder av Stortingets næringskomité.
Bilde: Geir Pollestad (Sp) er leder av Stortingets næringskomité. Foto: Stortinget.no

Komiteen mener at en slik gjennomføringsstrategi må inneholde en fremdriftsplan, en oversikt over hvem som til enhver tid har ansvaret, og også en tidsangivelse for viktige avgjørelser i den grad det lar seg gjøre. Dette er viktig for å sikre tilfredsstillende fremdrift i alle de ulike prosessene som skal gjennomføres, og for å unngå at ansvarsforholdene blir uklare.

Institutt for Energiteknikk (IFE) og NND har sammen foreslått 1.1.2024 som måldato for overføring av den nukleære virksomheten til NND.

– I det hele tatt er vi svært godt fornøyd med at dette viktige samfunnsoppdraget er gjenstand for stor politisk interesse og engasjement, sier Mikkelsen. – Det er bra at regjeringen velger å legge frem en stortingsmelding forholdsvis tidlig i arbeidet. Det kan være så mange som 15 Storting fremover som vil være involvert i beslutninger knyttet til oppryddingsarbeidet og det er viktig å finne brede og langsiktige tverrpolitiske løsninger.

– Arbeidet vårt vil involvere mange i lang tid fremover og NND vil ha fokus på å skape merverdi i de kommuner vi er og evt. skal være lokalisert. NND synes også det er veldig positivt at mange av de nasjonale NGOene deltok i høringen og kom med viktige innspill.

Det er planlagt at meldingen skal behandles i Stortinget 22. mars 2021.

Les næringskomiteens innstilling.

Du kan følge den videre prosessen for meldingen her.

Illustrasjonsfoto: Reaktor