Aktuelt

Ledig stilling: Seniorrådgiver HR

Aktuelt

Bilde av dame i verneutstyr som står inne i et atomkraftverk. Under er teksten "vi søker seniorrådgiver HR".

Som seniorrådgiver HR vil du være sentral i den videre oppbyggingen og utviklingen av NND som etat og organisasjon. NND står overfor en spennende fase, med en fremtidig virksomhetsoverdragelse av IFE sin nukleære organisasjon til NND. Som seniorrådgiver HR vil du ha en sentral rolle i denne prosessen, herunder fokus på kompetanseoverføring, organisasjonsutvikling og rammeverk.

Du vil ha et overordnet og helhetlig ansvar for:

 • Å ta initiativ og koordinere NNDs strategiske HR-arbeid
 • Å legge til rette for, og sikre at rutiner og lederoppgaver etableres, utføres og følges opp med riktig/avtalt kvalitet
 • Kompetansekartlegging og utvikling i hht avtalte mål
 • Følge opp og sikre utøvelse av NNDs til enhver tid gjeldende personalpolitikk

Stillingen rapporterer til sektordirektør Administrasjon

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Sikre profesjonell og effektiv personalforvaltning
 • Ivareta organisasjons- og kompetansestrategi
 • Utvikling av policier, retningslinjer og rutiner innenfor HR/personal og HMS, samt oppdatere håndbøker og systemer i hht gjeldende regelverk
 • Kvalitetssikre gjennomføring og delta i rekrutteringsprosesser
 • Bistå i forbindelse med lønnsforhandlinger
 • Oppgaver i forbindelse med pensjon, permisjoner og sykefravær
 • Lederstøtte og rådgiver for ledere med personalansvar
 • Tilrettelegge og lede gode prosesser for arbeid med bedriftskultur og arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

Utdanning:

 • Bachelorgrad innen relevante fagområder

Bred relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav

Erfaring/annen kompetanse:

 • Praktisk erfaring fra HR-faget, personalarbeid og personaladministrativ saksbehandling
 • Erfaring fra hele verdikjeden innenfor rekrutteringsprosesser, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring eller sertifisering på testeverktøy (Aon Assesment, SHL (OPQ) el. tilsvarende)
 • God kunnskap om lov-, avtale- og regelverk knyttet til arbeidsrett, HR-faget samt lønnshåndtering, gjerne innen offentlig sektor
 • Erfaring og interesse innen organisasjonsutvikling, kompetansebygging og opplæring
 • Håndtere personalsystemer og digitale verktøy
 • Kunnskap om GDPR

Egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Serviceinnstilt overfor interne «kunder»
 • God innsikt, forståelse og interesse for mennesker
 • Strukturert og systematisk
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

NND vil gjennom sitt samarbeid med IFE og fremtidig planlagt overføring av skjermingsverdige objekter, være underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn 60-74
 • Pensjon, forsikringer og boliglån i Statens pensjonskasse

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Merk:

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven og søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Illustrasjonsfoto: Reaktor