Aktuelt

Kunngjøring av anskaffelse: Juridiske rådgivningstjenester

Aktuelt

NND har behov for å dekke løpende behov for juridisk bistand. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne jurister med solid kompetanse innenfor de fire rettsområdene:
1. Arbeidsrett
2. Forretningsjuridiske områder
3. Offentligrettslige områder
4. Sikkerhetsgraderte anskaffelser

Kontraktens varighet i måneder: 48.
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 03.08.2021.

Les om anskaffelsen.

Illustrasjonsfoto: Reaktor