Aktuelt

Lyser ut kontrakter om prosjektledelse

Aktuelt

Bilde av Haldenreaktoren innendørs. Industri-rom med folk i hvite drakter og hjelmer som jobber på gulvet.
Dekommisjonering av atomanleggene omfatter blant annet å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer og rive strukturer og bygninger. Det krever omfattende planlegging og NND lyser nå ut en konkurranse innen prosjektledelse. Foto: Inne i Halden reaktoren.

NND skal avvikle de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall i Norge. NND utlyser nå en konkurranse for anskaffelse av bistand innen prosjektledelse og håper på stor interesse.

– Som statlig etat er NND underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Vi har brukt handlingsrommet til å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter (SMB) kan konkurrere på like vilkår som større leverandører i denne konkurransen, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND. – Vi leter nå etter 3-8 selskaper som kan bistå oss i å planlegge avviklingen av atomanleggene.

Dekommisjonering av atomanleggene omfatter å fjerne radioaktive kilder, demontere utstyr og systemer, rive strukturer og bygninger, og overføre radioaktivt materiale til et anlegg som er godkjent for mottak, lager og deponi. Dette krever et utstrakt omfang av planleggings- og utredningsarbeid i form av grundige kartlegginger, tilstandsundersøkelser på f. eks bygg og anlegg og forberedelser på mange ulike områder.

Har behov for å leie inn ressurser

Til å bistå i ledelse av prosjektprogrammer og gjennomføring av prosjekter har NND og Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, behov for innleide ressurser.

NND og IFE har til intensjon å inngå parallelle rammeavtaler innenfor følgende delområder:
1. Senior prosjektleder med ansvar for store prosjekter, eksempelvis ansvar for et prosjektprogram
2. Prosjektleder med mindre ansvarsområder, herunder eksempelvis tekniske prosjektledere

– Det er en 2-trinns konkurranse med prekvalifisering, hvor en andel av de som går videre er forbeholdt små og mellomstore leverandører. I denne omgang ønsker vi å inngå avtale med minimum 3 og maksimum 8 selskaper. Vi har en sterk interesse av å etablere langsiktige forhold med de leverandørene vi benytter oss av, og vi oppfordrer små og mellomstore bedrifter i regionen til å følge med på våre konkurranseutlysninger både nå og fremover, sier Bøhmer.

Kontraktsverdien på anskaffelsen er estimert til 55 MNOK (del 1) og 150 MNOK (del 2).

Les mer informasjon om anskaffelsen.

Illustrasjonsfoto: Reaktor