Aktuelt

Vi ønsker oss nye kolleger! Sjekk våre ledige stillinger

Aktuelt

Illustrasjonsfoto: Ledige stillinger.

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss nye kolleger innenfor flere fagområder.

Seniorrådgiver juridisk | Søknadsfrist 24. oktober
Teknisk delprosjektleder | Søknadsfrist 24. oktober
Rådgiver/seniorrådgiver ledelsessystem | Søknadsfrist 24. oktober

Les om ledige stillinger hos NND.

Du kan også holde deg oppdatert om nye stillinger og vår virksomhet ved å følge oss på LinkedIn og Facebook.


Om NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Illustrasjonsfoto: Reaktor