Aktuelt

Ny rapport om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Aktuelt

Bilde: Deler av brenselet i stavbrønnen på IFEs atomanlegg på Kjeller har ligget der siden 50-tallet. Dette brenselet må over i nye og bedre lagre så snart som mulig. Foto: NND

Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikk (IFE) sin forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ferdigstilte i juni 2020 en begrenset konseptvalgutredning (KVU) for håndtering av det brukte brenselet. Atkins Norge, Oslo Economics og Atkins UK har gjennomført kvalitetssikring (KS1) av prosjektet. KS1-rapporten er nå klar og til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.

Les KS1-rapporten.

NND anerkjenner at det videre arbeidet og de kommende beslutninger for å få til en nødvendig sluttoppbevaring er av nasjonal betydning og har høy prioritet.

– Vi er veldig fornøyde med at Nærings- og fiskeridepartementet valgte å gjennomføre en kvalitetssikring av NNDs Begrenset KVU om behandling av norsk brukt reaktorbrensel, sier direktør Pål Mikkelsen i NND.

– NND oppfatter kvalitetssikringen som svært profesjonell og at rapporten i all hovedsak behandler et svært komplekst problem på en god måte.

NND har synspunkter og anbefalinger til KS1-rapporten som skal leveres til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. november.

Tre store utredninger

I forbindelse med avvikling av norske atomanlegg og håndtering av radioaktivt avfall gjøres det tre utredninger etter statens prosjektmodell for store investeringer.

  1. Konseptvalgutredning (KVU) om dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg
  2. Begrenset konseptvalgutredning (KVU) om behandling av norsk brukt reaktorbrensel
  3. Konseptvalgutredning (KVU) om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall
Illustrasjonsfoto: Reaktor