Aktuelt

Vi oppsummerer første halvår

Aktuelt

Forside tilhørende halvårsrapport for NND 2021

I rapporten kan du blant annet lese om våre prioriterte arbeidsoppgaver i første halvår 2021, status for utredningene som gjøres i forbindelse med den norske atomoppryddingen og prosjekter vi jobber med når det gjelder å finne trygge løsninger for det norske atombrenselet.

Les halvårsrapporten 2021.

Illustrasjonsfoto: Reaktor