Aktuelt

NND tar i bruk eInnsyn

Aktuelt

Illustrasjonsfoto: e-innsyn. Tegnet mann som leter med forstørrelsesglass i en dokumentmappe.

Fra og med 07.02.2022 tar NND i bruk «eInnsyn» for publisering og offentliggjøring av etatens postjournaler. Dette gjør det enklere for deg som journalist eller innbygger å finne informasjon om offentlig saksbehandling.

Våre postjournaler finner du på  www.einnsyn.no.

Enklere å få innsyn i NNDs postjournal

Frem til nå har NND publisert Excel-filer med metadata på hjemmesiden for å vise inn- og utgående journalposter. Med overgangen til programmet «eInnsyn» vil det bli enklere for journalister og innbyggere å se hva NND driver med, samt å begjære innsyn i dokumenter. Med eInnsyn finner man enkelt postjournaler, bestiller innsyn og mottar kvittering på bestillingen.
NND mottar og saksbehandler innsynsbegjæringen, før innsender mottar svar på oppgitte e-post/adresse.

Hva er postjournal?

Postjournal omfatter både stat og kommune, og er et register over all journalført post og korrespondanse i offentlige virksomheter. I eInnsyn skiller vi på dokument og sak. Et dokument er enten inngående eller utgående, og kalles også journalpost. En journalpost er altså et journalført dokument i arkivet. Ett dokument hører alltid hjemme i en sak, og en sak kan ha alt fra ett til hundrevis av dokumenter.

Hva er eInnsyn?

I eInnsyn publiseres postjournaler fra statlige, kommunale og fylkeskommunale organ.

Du har rett til å søke og bestille innsyn i dokumentene som blir publisert på eInnsyn. Som bruker kan du søke fritt i løsningen, og be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert i fulltekst – helt anonymt og kostnadsfritt.

Løsningen er utviklet for å være en felles innsynsløsning for stat, kommune og fylkeskommune. Dette vil bidra til mer åpenhet og innsyn i forvaltningen, og gjøre det lettere for brukeren å finne informasjon om offentlig saksbehandling. Vårt mål er å gjøre det som kan oppleves komplisert og utilgjengelig lettere å finne frem i.

eInnsyn er utviklet i samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Oslo kommune. (DigDir, 2022).

Illustrasjonsfoto: Reaktor