Aktuelt

NND kjøper IT-løsning som skal løse unik oppgave

Aktuelt

Bilde av innsiden på en atomreaktor.
I tillegg til selve reaktortanken er det mange komponenter på atomanleggene som er og kan være forurenset av radioaktivitet. Det er derfor avgjørende at man utfører målinger og har kontroll på avfallsruten til alt som demonteres. Dette er noen av oppgavene som den nye IT-løsningen skal håndtere. Foto: IFE

NND kjøper et stort, nytt IT-system til 123 millioner kroner som skal støtte hele prosessen fra nedbyggingen til oppryddingen etter IFEs atomanlegg.

Innenfor rammene i lov om offentlige anskaffelser, har NND vært opptatt av å legge til rette konkurransen slik at NND får tilgang til det beste norsk og internasjonal industri kan tilby.

Danner nytt norsk selskap

NND har tildelt kontrakten til et konsortium bestående av det engelske selskapet Createc, spanske Ingecid og norske Catenda. Disse danner nå et samarbeid og etablerer et nytt norsk selskap som får navnet ICCircle AS.

– ICCircle AS vant kontrakten ved å sammen vise til solide og velprøvde løsninger fra både nukleær og mer tradisjonell industri, sier direktør i NND Pål Mikkelsen. – Spisskompetansen vi trenger for å løse våre unike oppgaver sitter ofte internasjonalt. Derfor er det spesielt gledelig å se at et norsk selskap har gått sammen med kompetansemiljøer fra andre land og skapt den mest konkurransedyktige løsningen.

Dette er det få andre i verden som har gjort

Dekommisjonering av atomanlegg gjøres over hele verden, men det er uvanlig at en og samme organisasjon (NND) har fått ansvaret for hele prosessen med planlegging, nedbygging, opprydding, behandling og transport av det radioaktive avfallet og endelig oppbevaring av avfallet i et deponi.

– Ofte er det ulike selskaper som står for dekommisjoneringen, avfallshåndteringen og den endelige deponeringen av radioaktivt avfall. Vi skal stå for hele prosessen og derfor trenger vi mye nytt, sier direktør i NND Pål Mikkelsen. – I tillegg til brukt atombrensel, vil det oppstå mye ulikt avfall når vi starter å rive atomanleggene. Utfordringen vi har gitt oss selv er at vi skal ha en helintegrert dekommisjonerings- og avfallsprosess. Det er det få andre i verden som har gjort, og det gir oss en mulighet til å effektivisere prosessene våre. IT-støtten skal hjelpe oss å gjøre det sikrere, mer kostnadseffektivt, gi oss bedre oversikt og kontroll samt gi en tidsmessig gevinst, sier Mikkelsen.

IT-leder Ole Jacob Ottestad i NND supplerer: – Enkelt sagt er det et stort logistikkverktøy som ivaretar alle deler fra vugge til grav. Nå starter arbeidet med implementering og utvikling. Dette blir et stort og langvarig prosjekt på alle måter. Oppryddingen vil ta 20–25 år og med tiden skal alle ansatte i IFEs nukleære divisjon overføres til NND. Målet er at alle framtidige ansatte og innleide i NND skal ha dette IT-systemet som sitt hovedverktøy for å planlegge og gjennomføre sine oppgaver i forbindelse med oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. 

Bidrar til knoppskyting

– Våre unike forutsetninger og banebrytende krav har ledet til etableringen av et nytt selskap i Norge som kommer til å kunne tilby tjenester på et helt nytt nivå i denne bransjen. Dette synes vi passer godt sammen med både etatens hovedoppgave om å rydde opp trygt, sikkert og kostnadseffektivt, men også med regjeringens ambisjoner om verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer der private bedrifter og det offentlige spiller på lag, sier Mikkelsen.

– Selskapene i konsortiet ICCircle er stolte over å ha vunnet denne kontrakten. Vi kjente oss umiddelbart igjen i NNDs ambisjoner om å gi data – og informasjonssystemer en nøkkelrolle i sine prosesser for dekommisjonering og avfallshåndtering, hvor vi også kan bidra til å både øke sikkerheten og effektiviteten, sier Morten Tveten, talsperson for ICCircle i Norge.

Illustrasjonsfoto: Reaktor