Aktuelt

Nesten en milliard kroner foreslås til atomopprydding i statsbudsjett for 2023

Aktuelt

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til håndtering av atomavfall og atomanlegg med 168,5 millioner kroner, til totalt 968 millioner kroner i 2023. Bevilgningene fordeles med:

  • 512 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
  • 443 millioner kroner til Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller
  • 11 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet
  • 2 millioner kroner til Euratom-programmet via Norges forskningsråd.

-Regjeringen har helt klart lyttet til NNDs budsjettinnspill og gitt etaten de midler som etterspurts og trengs. Det er også gledelig at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gis økte ressurser. Dette betyr dels at DSA blir styrket i forhold til bla. saksbehandling av NNDs konsesjonssøknad, og dels at NND kan fortsette den planlagte utviklingen av etaten. Kommenterer NNDs direktør Pål Mikkelsen 2023 års Statsbudsjett.

Illustrasjonsfoto: Reaktor