Aktuelt

NGOer på besøk til KLDRA

Aktuelt

Fv. Edvin Edvardsen (NND), Øystein Heggdal (Klimavenner for kjernekraft), Milly Meyer (Nei til atomvåpen), Knut Bjørnar Larsen (Sjef for Radavfall, IFE), Kjersti Album (Naturvernforbundet), Oskar Njaa (Bellona), Åse Berg og Eva Fidjestøl (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet), Christer Nilssen (NND)
Fv. Edvin Edvardsen (NND), Øystein Heggdal (Klimavenner for kjernekraft), Milly Meyer (Nei til atomvåpen), Knut Bjørnar Larsen (Sjef for Radavfall, IFE), Kjersti Album (Naturvernforbundet), Oskar Njaa (Bellona), Åse Berg og Eva Fidjestøl (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet), Christer Nilssen (NND)

Det var lenge siden sist og på tide å møtes igjen.

Ved første tegn til vinter, samlet NNDs nasjonale referansegruppe for NGOer, denne gangen representert ved Nei til atomvåpen, Miljøvernforbundet, Klimavenner for kjernekraft, Naturvernforbundet, Bellona og Internasjonale kvinneliga for fred og frihet, på utsiden av Lillestrøm togstasjon. Turen skulle gå til KLDRA (Kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall) Norges eneste deponi som kan ta imot lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall. 

Det er IFE (Institutt for energiteknikk), som har ansvar for å drifte og vedlikeholde anlegget, som bidro til å vise fram KLDRA. De fire fjellhallene med støtteanlegg sto ferdige i 1998, og fungerer som både lager og deponi for radioaktive materialer og strålingskilder fra medisinsk behandling og diagnostikk, industri, forskning og fra forsvaret. Også ioniserende røykvarslere inneholder en radioaktiv del som må behandles og deponeres som radioaktivt avfall. Det er fortsatt kapasitet i deponiet, men KLDRA har ikke plass til å deponere avfallet som kommer fra dekommisjoneringen av Norges forskningsreaktorer.  

NGO gruppen fikk en fullstendig presentasjon av anlegget med en guidet tur rundt i de forskjellige hallene.  Etter en hyggelig lunsj, diskuterte gruppen fremtidens muligheter og utfordringer sammen. 

Illustrasjonsfoto: Reaktor