Aktuelt

NND starter oppryddingen ved Søve gruver

Aktuelt

Bilde av bygninger tilhørende Søve Gruve.

I går, mandag 19. desember utlyste Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) anbud for opprydningen ved Søve gruver. Potensielle leverandører må levere en søknad om å delta i konkurransen, deretter vil kvalifiserte tilbydere presenter sitt løsningsforslag innen mars 2023. Det estimeres at NND utpeker anbudsvinneren innen mai 2023.

NND har fått oppdraget av Nærings- og fiskeridepartementet og skal tilse at opprydningen ved Søve gruver blir ferdigstilt. Avfallet fra den tidligere gruvedriften skal deponeres på en slik måte at det ikke vil påvirke hverken mennesker eller miljø. Årets utlysning er nøye gjennomgått både teknisk og juridisk for å sørge for at alle lovpålagte krav er ivaretatt.

– Vi tar dette samfunnsoppdraget på største alvor og vil aktivt arbeide for en trygg, sikker og rask løsning. Opprydningen etter driften i Søve gruver har vært planlagt lenge. NND ser nå frem til en grundig prosess for å velge en kvalifisert leverandør med en god og varig løsning, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND.

Så snart det er besluttet hvem som vinner anbudet, vil NND orientere alle berørte parter om den valgte løsningen og videre fremdrift.

 

FAKTA

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av mineralet Søvitt for produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp i slagget som ble forlatt på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 2500 m3. Deler av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall, og området skal derfor saneres. Det lavradioaktive avfallet skal deponeres på en slik måte at det ikke skal påvirke hverken mennesker eller miljø.

 

Les om NNDs arbeid med Søve gruver.

 

Staten har ansvaret for oppryddingen

I 2010 påtok staten seg ansvaret for å rydde opp, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) påla i 2014 Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en permanent sikring av deler av materialet. Siden da har det blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en løsning.

 

Illustrasjonsfoto: Reaktor