Aktuelt

NND leverer søknader om konsesjon for Norges atomanlegg

Aktuelt

Bilde av fire personer (tre menn og en dame) som står i en trapp foran Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ved overleveringen var følgende personer representert (fra høyere): Jan Helge Kaiser, avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning ved DSA; NNDs direktør Pål Mikkelsen; Per Strand direktør DSA og NNDs sikkerhetssjef Nina Ramberg. (Foto: Hallfrid Simonsen/DSA)

En viktig milepæl oppnåddes 21 desember 2022 da Norsk nukleær dekommisjonering (NND) leverte søknad om konsesjon for de tre atomanleggene i Halden, på Kjeller og i Aurskog-Høland. Søknaden er på 7525 sider og ble levert i over 10 permer direkte til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

-Det er et stort arbeid som ligger bak denne søknaden, og jeg vill takke alle som har bidratt både i NND og andre. Ingen nevn, ingen glemt, kommenterer NNDs direktør Pål Mikkesen saken.

Ikke hvem som helst kan eie og drive atomanlegg. Dette reglers i bunn og grunn av internasjonale konvensjoner. I Norge må man forholde seg til bestemmelsene i Atomenergi loven. Forenklet stilles det krav på at eiere av atomanlegg skal kunne vise at de har evne til å forvalte anleggene på en sikker måte. Det er i søknaden om konsesjon en organisasjon viser at de har det som kreves for å klare den oppgaven.

I søknaden skall det vises at 25 generelle krav oppfylles. Alle deler er viktige for den totale sikkerheten vid anleggene, men skal det oppsummeres handler det om at sikkerheten alltid er første prioritet og at dette skal trumfe alle andre hensyn.

– Staten ved NND har påtatt seg ansvaret for oppryddingen av de norske atomanleggene. I dag har vi nådd en viktig milepæl ved å overlevere konsesjonssøknadene for å overta atomanleggene fra IFE sier Pål Mikkelsen.

Søknaden om konsesjon kombinerer kompetanse og systemer hos dagens eiere Institutt for energiteknikk (IFE) med NNDs organisasjon og ledelsessystem. NND har sammen med IFE, eksterne eksperter og med veiledningsstøtte fra DSA arbeidet intensivt med søknaden i mer enn to år

De dokument som nå er levert er teknisk sett tre forskjellige søknader. En for atomanleggene i Halden, en for atomanleggene på Kjeller og en søknad for atomdeponiet i Aurskog-Høland. Normalt tar det to år å behandle en konsesjonssøknad, hvor lang behandlingstiden blir nå er usikkert. Når behandlingen er ferdig, inklusive en høringsrunde skriver DSA en innstilling til regjeringen som vurderer saken og til sist beslutter om konsesjon skall gis til NND.

-Derfor vil jeg poengtere at dette ikke er slutten, men starten på en ny fase. NND ser frem til DSAs saksbehandling og tilbakemeldinger, og når tiden er moden, å overta anlegg og medarbeidere fra dagens konsesjonshavere, IFE avslutter Pål Mikkelsen

 


Konsesjonssøknaden består av 7525 sider. (Foto: Hallfrid Simonsen/DSA)

Illustrasjonsfoto: Reaktor