Aktuelt

Rappport: Generic Safety Assessment for the Norwegian National Facility

Aktuelt

3D-tegning: Mulig modell for kombinert behandlingsanlegg lager og deponi for radioaktivt avfall.
Rapport fra AINS

Denne rapporten beskriver en generisk sikkerhetsvurdering for deponikonsepter. Det ene konseptet er et fjellhalldeponi for lav- og mellomradioaktivt avfall. Det andre er et borehullsdeponi for brukt reaktorbrensel. Rapporten viser at konseptene under generiske forutsetninger kan ivareta sikkerheten på permanent basis, og at metodene for å vurdere sikkerheten finnes. Sikkerhetsvurderingen er basert på konservative antagelser om avfallet, konstruerte barrierer og geologiske forhold.

COO11 report final

Illustrasjonsfoto: Reaktor