Aktuelt

NND tar et nytt grep om anskaffelsen for å rydde opp etter AS Norsk bergverks virksomhet ved Søve gruver

Aktuelt

Bilde av bygninger tilhørende Søve Gruve.
Søve gruver trekker søknaden for å rette på missforståelser.

For å oppfylle strenge krav til tydelighet, transparens og likebehandling i tråd med lov om offentlig anskaffelser, har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) besluttet å ta et nytt grep om anskaffelsen for å rydde opp etter AS Norsk bergverks virksomhet ved Søve gruver.

I praksis innebærer dette at NND avlyser den pågående anskaffelsen og utlyser ny anskaffelse i løpet av kort tid.

-Det som utløste denne beslutningen var at ett av kvalifikasjonskravene ble forstått på ulik måte av leverandørene, noe som fikk betydning for utformingen av søknadene om å delta i anskaffelsen, sier Nils Bøhmer Sektordirektør Teknisk sektor, i NND og fortsetter:

-Kortsiktig vil vi miste noen uker i fremdriften av opprydningen med denne beslutning. Det er uheldig. Samtidig ser vi ikke noen andre alternativer. Så for å nå målet om å få ryddet opp så raskt som mulig er vi trygge på at dette er rett og riktig. I tillegg til å gi alle like forutsetninger gir ny utlysning av konkurransen NND mulighet til å sette skarpere miljøkrav i tråd med Nærings- og fiskeridepartementet sine nylige signaler, avslutter Bøhmer.

Illustrasjonsfoto: Reaktor