Aktuelt

NNDs konsesjonssøknad for Halden er nå på høring

Aktuelt

2018 opprettet staten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND). NNDs samfunnsoppdrag er å ta ansvar for Norges historiske atomavfall på en trygg, sikker og ansvarlig måte.

I 2019 stengte Norges siste atomreaktor. Reaktoren har vært benyttet til forskning. Nå skal NND dekommisjonere alle de norske atomanleggene. Anleggene befinner seg på Lillestrøm, i Halden og i Aurskog-Høland kommune.

I dag er det Institutt for Energiteknikk (IFE) som eier og har konsesjon for å drive disse anleggene.  Et viktig steg i dekommisjonerings-arbeidet er å overføre relevante anlegg med tilhørende nødvendig personell og ansvar fra IFE til NND. En forutsetning for slik overføring er at NND gis konsesjon etter atomenergiloven.

-NND søkte først om konsesjon for å ta over alle de norske atomanleggene samlet. For å sikre god framdrift i dekommisjoneringen er planen nå en trinnvis overføring der Halden-anlegget overføres først.

-Som en tilpasning til dette har NND oppdatert sin opprinnelige søknad og beskriver nå at anlegget i Halden skal overføres først, forklarer NNDs kommunikasjons-direktør Martin Andreasson.

Det legges også opp til at Norges kombinerte lager og deponi for lav og mellomaktivt avfall (KLDRA) overføres samtidig med Halden-anlegget. Søknaden skal nå behandles av DSA.

– Vi går grundig gjennom søknaden og skal vurdere NNDs evne til å være ansvarlig for drift av atomanlegg i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale krav. Dette er et omfattende og komplekst arbeid, sier spesialrådgiver Carl-Magnus Larsson, som er prosjekteier for DSAs søknadsbehandling.

-For å sikre involvering og best mulig belysning av saken, gjennomfører vi en høring, fortsetter han.

I forbindelse med høringen planlegger DSA et høringsmøte i Halden 21. mai 2024. Det er også planlagt et møte i Aurskog-Høland. Nærmere informasjon om dette kommer på et senere tidspunkt.

-NND ser frem til at søknaden nå skal behandles, sier Nina Ramberg, sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø  i NND, og ønsker høringsrunden velkommen som en del av søknadsprosessen.

Illustrasjonsfoto: Reaktor