Aktuelt

Giovanni Verlini / IAEA

Fukushima – 10 år etter: Et enormt dekommisjoneringsprosjekt

I dag er det 10 år siden Fukushimaulykken – den største atomkraftulykken siden Tsjernobyl. I Japan står man nå foran et enormt dekommisjonerings...

Befaring i området Søve gruver

NND leter etter firmaer til å rydde opp lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) forbereder nå oppryddingsarbeidet etter gruvedriften fra tidligere Søve gruver i Nome kommune i Vestfold og Telem...

reactor-group

Vi ønsker oss nye kolleger! Sjekk våre ledige stillinger

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss flere nye ...

Hvilke språk snakker vi i fremtiden? Vil fremtidsmenneskene forstå dagens symboler?

Hvordan advare fremtiden om radioaktivt avfall?

Jakten på et svensk deponi for høyradioaktivt brukt atombrensel nærmer seg slutten. Men et spørsmål er uløst. Hvordan skal fremtidige generasjoner adv...

Hotcell laboratoriet hos Studsvik Foto Studsvik

Avtale til 138MNOK kan bidra til å løse Norges største atomavfallsproblem

Deler av det brukte atombrenselet vi har i Norge er metallisk uran og derfor ekstra utfordrende å lagre. Det har ikke vært mulig å finne løsninger på ...

HåvardKristiansen3 Foto IFE

NND med i etableringen av europeisk samarbeid for å finne gode løsninger for håndtering og lagring av radioaktivt avfall

Alle land har ansvaret for å håndtere og finne trygge løsninger for lagring og deponering av sitt radioaktive avfall, men landene i Europa samarbeider...

NNDs direktør Pål Mikkelsen Foto: NND/Tom Egil Jensen

Dette blir NNDs viktigste oppgaver i 2021

– NND er veldig fornøyd med at det nå er satt en klar måldato for overføring av atomanlegg og personell fra Institutt for energiteknikk (IFE) ti...

Haldenreaktoren fra 1950 tallet

Historietimen: Haldenreaktoren var verdens første kokende reaktor moderert med tungtvann

Byggingen av Haldenreaktoren (HBWR) ble påbegynt i 1955, og reaktoren startet opp i 1958. Den offisielle åpningen var en stor begivenhet og ble foret...

Næringsminister Iselin Nybø Foto regjeringen no

Regjeringen med ny stortingsmelding om atomopprydding: Hvordan skal Norge rydde opp etter 70 års atomforskning med reaktordrift?

I 2018 og 2019 stengte Institutt for energiteknikk (IFE) sine atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Dermed startet en stor oppryddingsjobb som vil gå ...

AnnCathrin Mats OleJacob2

Mats er NNDs IKT-lærling: – Jeg liker å yte service og hjelpe kolleger

I august flyttet Mats Bredholt (18) til Halden og begynte i full stilling som IKT-lærling hos NND hvor han skal jobbe i to år. – Jeg får verdifull arb...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Historietimen: Gunnar Randers startet Institutt for Atomenergi – nå Institutt for Energiteknikk (IFE)

Norges atomeventyr startet etter andre verdenskrig.  Nå har oppryddingen startet, men vi skal ta vare på historien. Utgangspunktet for etableringen av...

PalMikkelsen

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen fortsetter med nødvendig finansiering til atomopprydding

Regjeringen bevilger 691 MNOK til atomopprydding for 2021. – Dette er et konkret og håndfast signal om at regjeringen tar atomoppryddingen på st...

Peter Bennett

NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran

Høyanriket uran utgjør en sikkerhetsrisiko og Norge har i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Direktoratet for strålevern og a...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Elisabeth blir en av få kvinnelige toppledere i nukleær bransje i verden

Elisabeth Strålberg (48) blir toppleder for Institutt for Energiteknikk (IFE) sitt atomanlegg på Kjeller. De norske atomanleggene skal bygges ned, og ...

PNINGN~1

Politikere, kommune og næringsliv samlet hos NND: Viktig med lokal forankring og samarbeid om kompetanse og utvikling

– Dere skal løse oppgaver som aldri har vært gjort i Norge, og kanskje ikke i verden på grunn av kompleksiteten, sa ekspedisjonssjef i Nærings- ...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Tolketjenester

NND har behov for bistand fra statsautoriserte tolker for å oversette dokumenter fra norsk til engelsk, fransk og tysk, samt dokumenter på engelsk, fr...