Aktuelt

Stavbrønnen på Kjeller_2_Foto NND Nils Bøhmer

Ny rapport om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikk (IFE) sin forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær de...

Bilde av NNDs direktør Pål Mikkelsen, på besøk i atomreaktoren i Halden. Iført hvit vernedress og blå hjelm.

Statsbudsjettet 2022: Ivaretar trygg atomopprydding

Regjeringen foreslår 382,3 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i statsbudsjettet for 2022. Totalt foreslås en samlet bevilgning ...

Illustrasjonsfoto: Ledige stillinger.

Vi ønsker oss nye kolleger! Sjekk våre ledige stillinger

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss nye kolleg...

atom-hand

Ledig stilling: Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Ønsker du jobb i en organisasjon der informasjonssikkerhet utgjør en viktig del av arbeidet med å sikre samfunnskritisk infrastruktur? For å håndtere ...

Bilde av ung mann som gjennomfører måling av radioaktivitet i veikanten mot forurenset område.

Isachsen Anlegg AS får oppdraget om opprydding av lavradioaktivt avfall fra Søve gruver

I januar utlyste NND en anbudskonkurranse for opprydding og deponering av lavradioaktive masser fra Søve gruver. Oppdraget går til Isachsen Anlegg AS ...

Signering av intensjonsavtale om eliminering av høyanriket uran

NND og IFE skal bidra til å bli kvitt uran som kan brukes til atomvåpen

Som et av få land i verden besitter Norge høyanriket uran blandet med thorium (HEU-Th). Dette materialet kan brukes til atomvåpen og er spesielt utfor...

15 profilbilder av ansatte i NND, samlet i en gråtonet mosaikk.

Ledig stilling: Seniorrådgiver innkjøp

Er du vår nye kollega? Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE), du får...

Bilde av Haldenreaktoren innendørs. Industri-rom med folk i hvite drakter og hjelmer som jobber på gulvet.

Lyser ut kontrakter om prosjektledelse

NND skal avvikle de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall i Norge. NND utlyser nå en konkurr...

Kartutsnitt av Aremark kommune. Kilde: Google Maps

NND besøker Aremark kommune

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomforskningsprogram. Som ett ledd i dette arbeidet er det behov for n...

Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomvirksomhet og leverte nylig sin første søknad om konsesjon for å ta...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Juridiske rådgivningstjenester

NND har behov for å dekke løpende behov for juridisk bistand. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne jurister med solid kompetanse ...

Bilde av Peter Bennet, iført hvit vernedress og blå hjelm.

IFE inngår avtale som sørger for at Norge blir kvitt 3 tonn atomavfall

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og sluttdeponert...

Bilde av arbeider i gult arbeidstøy som manøvrerer et rødt kjøretøy til bruk ved kjerneboring.

Foreslår 150 millioner til oppryddingen av lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioaktive...

2000bredde

Folkemøter om lagring av radioaktivt avfall i Aremark og Halden

Aremark og Halden kommuner vil i samarbeid med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avholde digitale folkemøter om lagring av radioaktivt avfall. Tids...

Skjermbilde 2021 04 22 214700

Successful Bidder Conference

On Tuesday 20th April NND hosted a successful bidder conference for the procurement of new IT-tools. The IT-support systems are to be used during the...

Procurement IT support systems for decommissioning.

NND seeks leading IT-experts: Invitation to Bidders’ Conference

The bid for contractors to deliver IT support systems to the decommissioning of the Norwegian nuclear infrastructure is now open. We seek the leading ...

Illustrasjonsfoto: Reaktor