Aktuelt

Signering av intensjonsavtale om eliminering av høyanriket uran

NND og IFE skal bidra til å bli kvitt uran som kan brukes til atomvåpen

Som et av få land i verden besitter Norge høyanriket uran blandet med thorium (HEU-Th). Dette materialet kan brukes til atomvåpen og er spesielt utfor...

Mosaikk sorthvit

Ledig stilling: Fagansvarlig nukleær sikkerhet

Er du vår nye kollega? Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE), du får...

Mosaikk sorthvit

Ledig stilling: Seniorrådgiver innkjøp

Er du vår nye kollega? Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE), du får...

Haldenreaktoren innendørs Foto NND

Lyser ut kontrakter om prosjektledelse

NND skal avvikle de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall i Norge. NND utlyser nå en konkurr...

Kilde: Google Maps

NND besøker Aremark kommune

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomforskningsprogram. Som ett ledd i dette arbeidet er det behov for n...

Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomvirksomhet og leverte nylig sin første søknad om konsesjon for å ta...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Juridiske rådgivningstjenester

NND har behov for å dekke løpende behov for juridisk bistand. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne jurister med solid kompetanse ...

PeterBennett Foto NND

IFE inngår avtale som sørger for at Norge blir kvitt 3 tonn atomavfall

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og sluttdeponert...

Kjerneboring snuplass mai 2021

Foreslår 150 millioner til oppryddingen av lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioaktive...

2000bredde

Folkemøter om lagring av radioaktivt avfall i Aremark og Halden

Aremark og Halden kommuner vil i samarbeid med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avholde digitale folkemøter om lagring av radioaktivt avfall. Tids...

Skjermbilde 2021 04 22 214700

Successful Bidder Conference

On Tuesday 20th April NND hosted a successful bidder conference for the procurement of new IT-tools. The IT-support systems are to be used during the...

Procurement IT support systems for decommissioning

NND seeks leading IT-experts: Invitation to Bidders’ Conference

The bid for contractors to deliver IT support systems to the decommissioning of the Norwegian nuclear infrastructure is now open. We seek the leading ...

HR seniorrådgiver 6

Ledig stilling: Seniorrådgiver HR

Som seniorrådgiver HR vil du være sentral i den videre oppbyggingen og utviklingen av NND som etat og organisasjon. NND står overfor en spennende fase...

Bilde: NNDs direktør Pål Mikkelsen planlegger oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Foto: NND/Tom Egil Jensen

Stortingets næringskomité har behandlet stortingsmeldingen om atomoppryddingen

I november 2020 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Nå har stortingets næringskomité levert...

Giovanni Verlini / IAEA

Fukushima – 10 år etter: Et enormt dekommisjoneringsprosjekt

I dag er det 10 år siden Fukushimaulykken – den største atomkraftulykken siden Tsjernobyl. I Japan står man nå foran et enormt dekommisjonerings...

Befaring i området Søve gruver

NND leter etter firmaer til å rydde opp lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) forbereder nå oppryddingsarbeidet etter gruvedriften fra tidligere Søve gruver i Nome kommune i Vestfold og Telem...