Aktuelt

Kilde: Google Maps

NND besøker Aremark kommune

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomforskningsprogram. Som ett ledd i dette arbeidet er det behov for n...

Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomvirksomhet og leverte nylig sin første søknad om konsesjon for å ta...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Juridiske rådgivningstjenester

NND har behov for å dekke løpende behov for juridisk bistand. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne jurister med solid kompetanse ...

PeterBennett Foto NND

IFE inngår avtale som sørger for at Norge blir kvitt 3 tonn atomavfall

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og sluttdeponert...

Kjerneboring snuplass mai 2021

Foreslår 150 millioner til oppryddingen av lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 11. mai og regjeringen foreslår å sette av 150 millioner til oppryddingsarbeidet av det lavradioaktive...

2000bredde

Folkemøter om lagring av radioaktivt avfall i Aremark og Halden

Aremark og Halden kommuner vil i samarbeid med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avholde digitale folkemøter om lagring av radioaktivt avfall. Tids...

Skjermbilde 2021 04 22 214700

Successful Bidder Conference

On Tuesday 20th April NND hosted a successful bidder conference for the procurement of new IT-tools. The IT-support systems are to be used during the...

Procurement IT support systems for decommissioning

NND seeks leading IT-experts: Invitation to Bidders’ Conference

The bid for contractors to deliver IT support systems to the decommissioning of the Norwegian nuclear infrastructure is now open. We seek the leading ...

HR seniorrådgiver 6

Ledig stilling: Seniorrådgiver HR

Som seniorrådgiver HR vil du være sentral i den videre oppbyggingen og utviklingen av NND som etat og organisasjon. NND står overfor en spennende fase...

Bilde: NNDs direktør Pål Mikkelsen planlegger oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Foto: NND/Tom Egil Jensen

Stortingets næringskomité har behandlet stortingsmeldingen om atomoppryddingen

I november 2020 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om oppryddingen etter Norges atomvirksomhet. Nå har stortingets næringskomité levert...

Giovanni Verlini / IAEA

Fukushima – 10 år etter: Et enormt dekommisjoneringsprosjekt

I dag er det 10 år siden Fukushimaulykken – den største atomkraftulykken siden Tsjernobyl. I Japan står man nå foran et enormt dekommisjonerings...

Befaring i området Søve gruver

NND leter etter firmaer til å rydde opp lavradioaktivt avfall etter Søve gruver

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) forbereder nå oppryddingsarbeidet etter gruvedriften fra tidligere Søve gruver i Nome kommune i Vestfold og Telem...

reactor-group

Vi ønsker oss nye kolleger! Sjekk våre ledige stillinger

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss flere nye ...

Hvilke språk snakker vi i fremtiden? Vil fremtidsmenneskene forstå dagens symboler?

Hvordan advare fremtiden om radioaktivt avfall?

Jakten på et svensk deponi for høyradioaktivt brukt atombrensel nærmer seg slutten. Men et spørsmål er uløst. Hvordan skal fremtidige generasjoner adv...

Hotcell laboratoriet hos Studsvik Foto Studsvik

Avtale til 138MNOK kan bidra til å løse Norges største atomavfallsproblem

Deler av det brukte atombrenselet vi har i Norge er metallisk uran og derfor ekstra utfordrende å lagre. Det har ikke vært mulig å finne løsninger på ...

HåvardKristiansen3 Foto IFE

NND med i etableringen av europeisk samarbeid for å finne gode løsninger for håndtering og lagring av radioaktivt avfall

Alle land har ansvaret for å håndtere og finne trygge løsninger for lagring og deponering av sitt radioaktive avfall, men landene i Europa samarbeider...