Aktuelt

Bilde av en mann som står med foten på en stor slaggklump som ligger i ei elv. Mannen måler radioaktivitet.

Pressemelding: NND vil lyse ut anbud for opprydding etter Søve gruver på nytt

I september tildelte NND oppdraget om opprydding og deponering av lavradioaktive masser fra Søve gruver til Isachsen Anlegg AS. Etter at en av de andr...

Hotcell laboratoriet hos Studsvik Foto Studsvik

Ny studie: Svensk metode kan klargjøre det høyradioaktive norske atombrenselet for endelig oppbevaring i løpet av to år

Brukt atombrensel er høyradioaktivt og må oppbevares sikkert i flere hundre tusen år dypt under bakken. Deler av det norske atombrensel er ustabilt me...

Infografikk: Landskap med elementer fra dekommisjoneringsaspektet: Hus og hjem, nedbygging av anlegg, planleggingn, transport og lagring.

Vi søker to avdelingsledere til teknisk sektor

Vi søker avdelingsledere til to nyopprettede avdelinger i teknisk sektor. Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt d...

HåvardKristiansen3 Foto IFE

Håvard vant “Young Professional”-pris på atomkonferanse

International Atomic Energy Agency (IAEA) holdt forrige uke sin International Conference on Radioactive Waste Management i Wien med deltakere fra hele...

Forside tilhørende halvårsrapport for NND 2021

Vi oppsummerer første halvår

I rapporten kan du blant annet lese om våre prioriterte arbeidsoppgaver i første halvår 2021, status for utredningene som gjøres i forbindelse med den...

Stavbrønnen på Kjeller_2_Foto NND Nils Bøhmer

Ny rapport om behandling av norsk brukt reaktorbrensel

Norge har om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel etter Institutt for energiteknikk (IFE) sin forskningsaktivitet på Kjeller og i Halden. Norsk nukleær de...

Bilde av NNDs direktør Pål Mikkelsen, på besøk i atomreaktoren i Halden. Iført hvit vernedress og blå hjelm.

Statsbudsjettet 2022: Ivaretar trygg atomopprydding

Regjeringen foreslår 382,3 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i statsbudsjettet for 2022. Totalt foreslås en samlet bevilgning ...

Illustrasjonsfoto: Ledige stillinger.

Vi ønsker oss nye kolleger! Sjekk våre ledige stillinger

Har du lyst til å bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø og jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag? Vi ønsker oss nye kolleg...

atom-hand

Ledig stilling: Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Ønsker du jobb i en organisasjon der informasjonssikkerhet utgjør en viktig del av arbeidet med å sikre samfunnskritisk infrastruktur? For å håndtere ...

Bilde av ung mann som gjennomfører måling av radioaktivitet i veikanten mot forurenset område.

Isachsen Anlegg AS får oppdraget om opprydding av lavradioaktivt avfall fra Søve gruver

I januar utlyste NND en anbudskonkurranse for opprydding og deponering av lavradioaktive masser fra Søve gruver. Oppdraget går til Isachsen Anlegg AS ...

Signering av intensjonsavtale om eliminering av høyanriket uran

NND og IFE skal bidra til å bli kvitt uran som kan brukes til atomvåpen

Som et av få land i verden besitter Norge høyanriket uran blandet med thorium (HEU-Th). Dette materialet kan brukes til atomvåpen og er spesielt utfor...

15 profilbilder av ansatte i NND, samlet i en gråtonet mosaikk.

Ledig stilling: Seniorrådgiver innkjøp

Er du vår nye kollega? Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE), du får...

Bilde av Haldenreaktoren innendørs. Industri-rom med folk i hvite drakter og hjelmer som jobber på gulvet.

Lyser ut kontrakter om prosjektledelse

NND skal avvikle de norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall i Norge. NND utlyser nå en konkurr...

Kartutsnitt av Aremark kommune. Kilde: Google Maps

NND besøker Aremark kommune

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomforskningsprogram. Som ett ledd i dette arbeidet er det behov for n...

Jeep II-reaktoren på Kjeller er en av atomreaktorene som skal dekommisjoneres. Foto: IFE

NND søker om konsesjon: En viktig milepæl i atomoppryddingen

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har oppgaven med å rydde opp etter Norges atomvirksomhet og leverte nylig sin første søknad om konsesjon for å ta...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Juridiske rådgivningstjenester

NND har behov for å dekke løpende behov for juridisk bistand. Rammeavtalene har som formål å skaffe tilgang til erfarne jurister med solid kompetanse ...

Illustrasjonsfoto: Reaktor