Aktuelt

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: Nukleære planleggings- og kommunikative tjenester for lokalisering av avfallsdeponi

NND ønsker å få tilgang til erfaringer og internasjonal beste praksis for hvordan NND kan gjennomføre en lokaliseringsprosess knyttet til etablering a...

OleJacobOttestad

Rammeavtaler inngått med fem IT-leverandører

NND har inngått rammeavtaler med fem leverandører innen IT-konsulenttjenester. – Vi er veldig fornøyde med at vi har fått en god miks av lokale, mindr...

Pål Mikkelsen Og Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret I Nome Kommune2 1

– Nå er det på tide å få gjennomført opprydding etter Søve gruver

– Vi har vært greie og snille i så mange år i påvente av at staten skal ta ansvaret med å rydde opp, så vi er litt utålmodige. Vi er glade for a...

Abstract grey futuristic technology background with HUD gear elements and squares. Vector illustration

NND avholdt dialogkonferanse om metoder og IT verktøy – ønsker innspill fra markedet før anskaffelse starter

Det var stor interesse for både den norske og engelske digitale dialogkonferansen for leverandører av metoder og IT-verktøy som kan støtte NND sine kj...

Brenselet er lagret i lukkede stålbeholdere i stavbrønnen Foto: NND

Håndtering av norsk brukt atombrensel: NND med klare anbefalinger i ny utredning

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har fått oppgaven med å rydde opp etter norsk atomvirksomhet og finne en permanent løsning for lagring av 16,5 to...

Bacheloroppgaver HIOF Mai 2020 Foto Hanne

Starten på et samarbeid mellom NND og Høgskolen i Østfold

Bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold (HIOF) har gitt Norsk nukleær dekommisjonering (NND) gode råd i to ulike bacheloroppgaver. Dette er en vinn-...

Illustrasjon Nyhetsartikkel

18. og 19. juni: Digital dialogkonferanse for leverandører av IT-verktøy

Vi avholder en felles dialogkonferanse hvor vi presenterer NND og våre behov, og ber om innspill fra markedet på metoder med tilhørende IT-verktøy som...

Søve Gruve Bygninger

Startskuddet for en varig løsning for Søve gruver

Tidligere denne uken gikk startskuddet for NNDs arbeid med å finne en varig løsning for Søve gruver på et møte med NND og Nome kommune og Telemark og ...

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

NND skal inngå rammeavtaler for kjøp av konsulentbistand innenfor følgende IT-fagfelt: 1. IT-prosjektledelse 2. IT-arkitektur 3. IT-utvikling 4. Konfi...

PalMikkelsen

Årsrapport: NND oppsummerer 2019

NNDs årsrapport for 2019 er godkjent. – Norsk nukleær dekommisjonering har i 2019 arbeidet godt med å bygge en organisasjon med sikkerhet, samar...

Illustrasjon Nyhetsartikkel

Hvilke IT-verktøy kan støtte våre kjerneprosesser? NND trenger råd fra markedet

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre...

Stavbrønnen på Kjeller_2_Foto NND Nils Bøhmer

Slik kan NND og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Det brukte atombrenselet som har vært brukt i IFEs forskningsreaktor Jeep 1 har i årtier ligget lagret i et spesialbygd lager på Kjeller som kalles «S...

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er defin...

MartinAndreasson

Presisering om håndtering av norsk atomavfall

Det har nylig vært flere omtaler i mediene med utgangspunkt i artikler fra Teknisk Ukeblad om hvordan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) planlegger ...

Fagrådet-møtes-for-første-gang-i-Halden-5-februar-2020

Vi har mye å lære av andre land: Utenlandske fagfolk gir Norge råd om håndtering av radioaktivt avfall

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har opprettet et faglig råd som skal gi anbefalinger om dekommisjonering og avfallshåndtering basert på beste int...

NND og AINS Group signerte samarbeidsavtale i NNDs lokaler i Halden 20. januar. Fra venstre: Toivo Wanne (BGE TEC), Suvi Karvonen (VTT), Tmo Saanio (AINS), Pål Mikkelsen, direktør i NND og Antti Ikonen (AINS). Foto: NND/Nils Bøhmer

NND knytter til seg utenlandske eksperter

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som oppgave å finne en trygg og langsiktig løsning for lagring av det norske atombrenselet. For å undersøke h...