Archive for author: Christer Nilssen

Bildet viser en sal med mennesker som ser på en presentasjon. En mann står i front og forklarer hva de ser på.

NND har gjennomført medvirkningsmøte i Aremark om lokalisering av atomavfall

En rekke representanter fra ulike frivillige organisasjoner, samt representanter for formannskap og kommune deltok i tillegg til NND. Den 21. mars 202...

Bilde av bygninger tilhørende Søve Gruve.

NND tar et nytt grep om anskaffelsen for å rydde opp etter AS Norsk bergverks virksomhet ved Søve gruver

For å oppfylle strenge krav til tydelighet, transparens og likebehandling i tråd med lov om offentlig anskaffelser, har Norsk nukleær dekommisjonering...

3D-tegning: Mulig modell for kombinert behandlingsanlegg lager og deponi for radioaktivt avfall.

Rappport: Generic Safety Assessment for the Norwegian National Facility

Denne rapporten beskriver en generisk sikkerhetsvurdering for deponikonsepter. Det ene konseptet er et fjellhalldeponi for lav- og mellomradioaktivt a...

Fv. Edvin Edvardsen (NND), Øystein Heggdal (Klimavenner for kjernekraft), Milly Meyer (Nei til atomvåpen), Knut Bjørnar Larsen (Sjef for Radavfall, IFE), Kjersti Album (Naturvernforbundet), Oskar Njaa (Bellona), Åse Berg og Eva Fidjestøl (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet), Christer Nilssen (NND)

NGOer på besøk til KLDRA

Det var lenge siden sist og på tide å møtes igjen. Ved første tegn til vinter, samlet NNDs nasjonale referansegruppe for NGOer, denne gangen represent...

Illustrasjonsfoto: Reaktor