Archive for author: Hanne Lund-Nilsen

Close-up of businesswomen sitting at the table and discussing business contract during business meeting

Kunngjøring av anskaffelse: IT-konsulenttjenester

NND skal inngå rammeavtaler for kjøp av konsulentbistand innenfor følgende IT-fagfelt: 1. IT-prosjektledelse 2. IT-arkitektur 3. IT-utvikling 4. Konfi...

Profilbilde av Pål Mikkelsen | Ansatt i NND

Årsrapport: NND oppsummerer 2019

NNDs årsrapport for 2019 er godkjent. – Norsk nukleær dekommisjonering har i 2019 arbeidet godt med å bygge en organisasjon med sikkerhet, samar...

Illustrasjon Nyhetsartikkel

Hvilke IT-verktøy kan støtte våre kjerneprosesser? NND trenger råd fra markedet

Er du leverandør av IT-verktøy som kan støtte NND sine kjerneprosesser? Vi trenger råd fra markedet på hvilke IT-verktøy som best mulig kan dekke våre...

Stavbrønnen på Kjeller_2_Foto NND Nils Bøhmer

Slik kan NND og IFE tømme det gamle atombrenselslageret på Kjeller innen to år

Det brukte atombrenselet som har vært brukt i IFEs forskningsreaktor Jeep 1 har i årtier ligget lagret i et spesialbygd lager på Kjeller som kalles «S...

NND og nasjonale NGOer besøker atomreaktoren i Halden

Nasjonale NGOer besøker Haldenreaktoren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og representanter fra seks nasjonale NGOer besøkte IFEs atomreaktor i Halden onsdag 4. mars. – Det er defin...

Profilbilde av Martin Andreasson | Ansatt i NND

Presisering om håndtering av norsk atomavfall

Det har nylig vært flere omtaler i mediene med utgangspunkt i artikler fra Teknisk Ukeblad om hvordan Norsk nukleær dekommisjonering (NND) planlegger ...

Fagrådet-møtes-for-første-gang-i-Halden-5-februar-2020

Vi har mye å lære av andre land: Utenlandske fagfolk gir Norge råd om håndtering av radioaktivt avfall

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har opprettet et faglig råd som skal gi anbefalinger om dekommisjonering og avfallshåndtering basert på beste int...

NND og AINS Group signerte samarbeidsavtale i NNDs lokaler i Halden 20. januar. Fra venstre: Toivo Wanne (BGE TEC), Suvi Karvonen (VTT), Tmo Saanio (AINS), Pål Mikkelsen, direktør i NND og Antti Ikonen (AINS). Foto: NND/Nils Bøhmer

NND knytter til seg utenlandske eksperter

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har som oppgave å finne en trygg og langsiktig løsning for lagring av det norske atombrenselet. For å undersøke h...

reactor-group

NND har overtatt ansvaret for opprydding etter Søve gruver

Fra 1. januar 2020 har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) overtatt ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten til AS Norsk Bergverk ved Søve i ...

Bilde fra NGO-møte, desember 2019. Foreleser Håvar snakker til forsamling som sitter fordelt på to rader.

Det er mye bedre med god involvering før alt er bestemt, enn bråk etterpå

Norske NGOer engasjerer seg i arbeidet med nedbyggingen av norske atomanlegg sammen med Norsk nukleær dekommisjonering (NND) med et felles mål: Trygg ...

reactor-group

De ansatte er vår beste sikkerhetssensor

Når man skal rive atomreaktorer og håndtere radioaktivt avfall, er sikkerhet for mennesker og miljø prioritet nummer en. Knut Brox er en av dem som jo...

JeepII_Foto_IFE

Rapport: Strategi og kostnader for dekommisjonering

Rapporten som er utarbeidet av DNV GL for IFE viser at det kan komme til å koste over 8,7 milliarder å dekommisjonere de nukleære anleggene på Kjeller...

Frivillig_illustrasjon

NND starter samarbeid med sivilsamfunnet

NND ønsker å ha en god dialog med sivilsamfunnet og inviterer denne uken ikke-statlige organisasjoner (NGOer) til et møte for å formalisere samarbeide...

Illustrasjonsfoto: Reaktor